Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

IT-universitetet i TV4-Nyheterna: Mobiltelefon i skolan en resurs

MobilMånga skolor ser elevernas mobiltelefonanvändande som ett problem. En av tio har till och med infört förbud mot telefoner under lektionstid. Men det finns de som menar att skolor borde tänka om – telefonerna ska istället ses som en tillgång för eleverna.

Motviljan mot mobiltelefonerna i skolorna tror forskarna handlar om flera saker. Dels finns ett stort glapp mellan generationerna i förhållningssättet till ny teknik, och dels tar det ofta lång tid för nya idéer att få genomslag i skolans värld.

Medan många skolor försöker minimera elevernas mobiltelefonanvändande resonerar man på IT-gymnasiet på Lindholmen i andra banor. Här ser man mobilen som en resurs istället för som något negativt. Alexandra Weilenmann, forskare IT-universitetet Göteborg tycker att mobiltelefonen skulle kunna användas i undervisningen, men att ett avgörande problem är att alla elever inte har tillgång till en egen mobil. Detta skulle kunna lösas med att klassrumsuppsättningar köps in.
- Det är en resursfråga, men på samma sätt som att man har datorer tillgängliga så kan mobiltelefonen också vara ett redskap som kan användas i den pedagogiska verksamheten, säger Alexandra Weilenmann.

Se hela intervjun här.