Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Kan chefen ersättas av AI?

Genom utvecklingen av artificiell intelligens (AI) möjliggörs en bredare automatisering och en lång rad yrken kan komma att omdefinieras. Ett av de områden som det inte talas så mycket om är de arbetsuppgifter som traditionellt utförs av chefer. Detta var något som diskuterades under ett seminarium som anordnades av Unionen och AI Innovation of Sweden.

Algoritmiskt ledarskap påverkar framtidens chefsroll

Chefsrollen, som den ses idag, innebär en stor bredd av arbetsuppgifter och flera av dessa skulle kunna automatiseras med hjälp av AI. Exempel på detta är administration, och även sortering, lagring och analys av sådan data som kan användas för att öka optimeringen i arbetsledningen. Men ledarrollen innebär också ett ansvar för beslut, och i det ett ansvar för den data och de kunskaper som ligger som underlag för beslut och agerande. Det är i det sammanhanget man börjar prata om så kallat algoritmiskt ledarskap.

Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala arbetsmarknader på Unionen, lägger i sitt arbete mycket fokus på att försöka förstå hur digitaliseringen påverkar arbete, hur arbete organiseras och effekterna på förhållandet mellan arbete och samhälle. Tidigare i år släppte Unionen Victors rapport ”Maskinen som chef. Om kognitiva datorsystem, algoritmisk arbetsledning och den svenska arbetsmarknaden.”

unionen_bild_0.jpg

Under ett frukostseminarium anordnat av Unionen och AI Innovation of Sweden den 30 september berättade Victor Bernhardtz mer om sina studier som visar hur arbetsmarknaden, med fokus på chefsrollen, kommer att påverkas av den nya tekniken.

– På relativt kort sikt kommer vi sannolikt att se en ökad förekomst av algoritmiskt ledarskap i fler sfärer av arbetsmarknaden, både i arbetar- och tjänstemannasektorer, säger Victor och utvecklar:

- Det kan exempelvis handla om att använda datorsystem för att automatisera hela eller delar av HR-funktioner, som rekrytering. Men det kan också handla om verktyg för beslutsstöd till chefer, exempelvis genom att automatisera hela eller delar av utvärdering av arbetsinsatser.

En önskan om ett mer datadrivet ledarskap ökar i sin tur behovet av data, vilket innebär både stora möjligheter och utmaningar, inte minst etiska.
 

– Den enskilt viktigaste förändringen jag ser är att allt fler företag och organisationer vill stärka sin förmåga att arbeta datadrivet. Med det menas att i högre utsträckning analysera stora datamängder för att skapa mer precisa beslutsunderlag. Det kan vara data om produktion, kunders konsumtionsmönster och mycket annat. En önskan om ett mer datadrivet ledarskap ökar i sin tur behovet av data, vilket innebär både stora möjligheter och utmaningar, inte minst etiska.

 

Kan AI ersätta chefens roll?

– Fortfarande tror jag att majoriteten av chefsarbetsuppgifterna kommer att behöva hanteras av människor. Åtminstone i slutledet, jag tror inte att maskiner kan ersätta människor i ledarskapet. En maskin kanske gör en djup analys, men människor kommer att behöva tolka analysen och peka ut vägen framåt.

Algoritmiskt ledarskap kan innebära många möjligheter både i effektivitet och kvalitet. Men Victor påpekar att det finns flera sidor som man måste vara medveten om.

- En farhåga med algoritmiskt ledarskap är att människor i för stor omfattning förlitar sig på kognitiva datorsystems slutsatser och rekommendationer utan en kritisk analys, exempelvis utvärdering av förekomst av bias i den data som används, eller avsaknad av en helhetsbild.
 

- Till exempel är att det är svårt att föreställa sig att ett datorsystem har tillgång till all den data som det skulle behöva för att göra en fullgod analys av en persons potential, förmågor eller arbetsinsats. Vi måste vara medvetna om begränsningarna.
 

Chefen är inte bara beslutsfattare utan även ledare

Chefens roll är inte enbart beslut och data, utan även en relation till medarbetaren. Detta är något Victor ser är en av de områden som är svårast att ersätta.

- Komplex interaktion mellan människor är, skulle jag säga, inget som maskiner kan lära sig inom överskådlig framtid. Framför allt inte mötet mellan chef och anställd.

– I dagsläget kan vi se en del exempel på automatisering av chefers arbetsuppgifter som kanske inte blir helt lyckade. Ofta handlar det om att en automatisering har tagit bort möjligheten att interagera med en chef, vilket gör att den enskilde personen tvingas interagera med ”systemet”. Risken är att man inte får rätt ledning, stöd och återkoppling. Därmed inte sagt att sådana lösningar inte kan bli bra, men jag har personligen inte sett någon jag är helt nöjd med ännu.

Ladda ner hela rapporten här

AI.se