Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Kreativa idéer lockar till hållbart resande - ElectriCity Innovation Challenge avgjord

Appar som roar, guidar och hjälper under bussresan. Hållplatser som lyser, lockar fram din konstnärliga ådra eller där barn själva kan generera el. Det är några av de kreativa idéer som tagit form under innovationstävlingen ElectriCity Innovation Challenge. Onsdagen den 21 oktober visades resultaten och vinnarna korades under heldag på Lindholmen Science Park.

Det var full aktivitet i Open Arena på Lindholmen Science Park när de 48 lagen i ElectriCity Innovation Challenge visade upp sina prototyper onsdag den 21 oktober. Många av deltagarna var studenter på Chalmers och Göteborgs universitet. 
– Det har varit jättekul och lärorikt. För första gången under utbildningen har vi utvecklat och byggt något konkret, en tjänst som kan realiseras och där ramarna har satts av verkligheten, berättar Anton Strandman, Jesper Olsson och Mattias Ahlstedt som studerar IT på Chalmers.

Deras bidrag i innovationstävlingen är en turistapp, G2GBG, som hjälper turister att hitta rätt med hjälp av kollektivtrafiken, men också ger ett mervärde i form av en guidning under själva resan.
– Syftet med innovationstävlingen är att få fram tjänster och produkter som gör kollektivtrafiken mer attraktiv. I ElectriCity-projektet kan vi erbjuda en demoarena, där innovationerna kan testas i verkligheten på elbussen linje 55 som kör genom centrala Göteborg, berättar Gunnar Ohlin, projektledare för Test & Demo på Lindholmen Science Park.

Tävlingen fokuserade kring tre utmaningar: Hur kan bussresan bli mer effektiv och rolig? Hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva och hur kan bussresorna bli trygga och säkra för alla? Mötet mellan deltagarna och representanter för exempelvis Göteborg Energi, Västtrafik och trafikföretaget Keolis, som kör linje 55, och tävlingsdeltagarna är en viktig del där parterna bidragit till varandra.

– Vi har jobbat utifrån ett nytt koncept med mycket folk och en lång process i den här tävlingen. Det innebär att de olika parterna har jobbat nära varandra. Problemägarna ger deltagarna branschkunskap och får tillbaka nya idéer och input, säger Göran Smith, från Viktoria Swedish ICT som tagit initiativ till innovationstävlingen.

– För oss var det jättenyttigt att få prata med Göteborg Energi för att se om vår idé var möjlig i verkligheten. Vi är ju inte tekniker, utan bidrar från helt annat håll, säger Isa Lind och Lovisa Fris Åsum, som studerar på Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap på Göteborgs universitet.

De har tagit in barnens perspektiv och förvandlat linje 55:s hållplats vid Götaplatsen. I deras förslag finns i ena hörnet av busskuren en studsmatta som alstrar el och barnet kan själv via en display se hur mycket el det genererar.

– Vi får in barnen från trafiken in i hållplatsen samtidigt som de lär sig lite om elbussar och hur el produceras, säger Isa Lind.
Tanken är nu att några av de prototyperna ska bli verklighet inom ElectriCity-projektet och testas på linje 55.

– Tävlingen har gett mycket spännande och det finns guldkorn som kan realiseras. Nu ska vi mäkla och koppla ihop de parter som behövs för att förverkliga dessa, säger Gunnar Ohlin.

Vinnarna 

Av de 48 deltagande lagen var det Nxplore, Lux Futura och Min Busskompis som utsågs till vinnare och kunde gå hem med diplom, rekommendationsbrev och presenter. 

Temapris - Bussresor för alla
Grupp fyra bestående av Tobias Edvardsson, Marcus Flykt, Marcus Johnsson, Tobias Nielsen och Jesper Larsson utsågs till vinnare inom "bussresor för alla" med motiveringen:

Det vinnande laget inom kategorin ” bussresor för alla” visade upp ett holistiskt bidrag som var både tekniskt och designmässigt välutvecklat. Bidraget svarade dessutom mot en tydlig problemställning som var baserad på en genomgripande analys av målgruppens behov. Laget ämnar underlätta för barn att åka kollektivt på egen hand. Därför var deras mål att öka känslan av säkerhet för både barnen och deras föräldrar under resans alla steg. Detta åstadkommer de på ett mycket övertygande sätt genom att deras bidrag knyter ihop barn och förälder på distans i realtid. Därmed tror juryn att bidraget har potential att underlätta för barn att åka kollektivt.

Temapris - Attraktiva hållplatser
Lux Futura bestående av Lovisa von Scheele, Rosemarie Wolf, Ahm Ringholm. Elvira Engels och Sofia Jarnelid utsågs till vinnare inom "attraktiva hållplatser" med motiveringen:

Vinnaren i utmaningen ”attraktiva hållplatser” är ett bidrag som juryn anser adresserar en av de barriärer som i dagsläget hindrar att fler väljer kollektivtrafiken istället för bilen – nämligen tryggheten på hållplatser. Det vinnande bidraget är en realiserbar lösning baserad på befintliga tekniker som dessutom utnyttjar de realtidsmöjligheter som ElectriCity erbjuder. Med hjälp av dynamisk ljussättning skapar bidraget trygghet på och omkring hållplatsen. Ljuset, som både påverkas av huruvida någon är på hållplatsen och på var bussarna är har potential att göra morgondagens hållplatser attraktivare, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur perspektivet att man som resenär känner sig säker på att man hinner med bussen. Juryn anser därmed att bidraget har potential att locka de resenärer som idag anser att det är för otryggt och/eller stressigt att åka kollektivt.

Temapris - Effektivt & roligt
Nxplore bestående av Christoffer Karlsson, Martin Tran, Gustav Bergström, Lage Bergman och Johan Carlshede utsågs till vinnare inom "effektivt och roligt" med motiveringen:
Det vinnande bidraget inom temat ”effektivt & roligt” hjälper resenären att utforska staden genom digital väg skyltning i stadsmiljö. På ett mycket smart sätt identifieras och paketeras aktuell information om vad som händer till både nya och vana kollektivtrafikresenärer. Det vinnande bidraget har en lokal anknytning och en global potential som imponerat stort på juryn. Utöver det är prototypen otroligt välutvecklad och iögonfallande.

Om ElectriCity Innovation Challenge 

En öppen innovationstävling som pågick 18 september till 21 oktober. Tävlingen riktade sig till studenter och yrkesverksamma från alla möjliga branscher med syfte att skapa innovationer som kan bidra till att göra framtidens resor såväl attraktiva som hållbara. Målet var att få fram verkliga grejer, som kan testas på linje 55 efter tävlingen.

Om ElectriCity

ElectriCity är ett samarbetsprojekt för utveckling av framtidens hållbara kollektivtrafik. Projektet ger företag och forskning en unik möjlighet att utveckla och testa nya produkter och tjänster. Huvudfokus är elbusslinjen 55 som sommaren 2015 började gå mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park genom centrala Göteborg. Linjen fungerar som test- och demoarena i projektet.

I ElectriCity deltar Volvokoncernen, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Keolis, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Chalmers, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park. 

Lindholmen Science Park i projektet
Lindholmen Science Park bidrar på flera olika sätt i ElectriCity-projektet. Initialt handlade det om att koppla ihop människor och organisationer för gränsöverskridande samverkan. Idag ligger fokus på att mäkla fram forsknings- och utvecklingsprojekt som kan kopplas till huvudprojektet och så att ElectriCity utvecklas till en nationell demonstrationsplattform. 

För mer information läs "Vinnarna har korats" på Electricity Innovation Challange sidan

eic2015_sdd_7_1.jpg