Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Långa, tunga lastbilar minskar CO2-utsläpp

Sverige och Australien i unikt samarbete
CLOSER, Lindholmen Science Park, Trafikverket, Lunds universitet, Scania och Volvo kommer att delta i det nya samarbete som nu etableras med Australien inom området High Capacity Transports (HCT). Samarbetet syftar bland annat till att på svenska vägar testa lösningar från Australien för övervakning av extra långa och tunga lastbilar.

- Med ett mera dynamiskt utnyttjande av infrastruktur och fordon skulle vi kunna spara stora pengar och minska CO2-utsläppen avsevärt. Samarbetet med Australien ger oss möjligheter att snabbare komma fram med fungerande lösningar, säger Jerker Sjögren, programansvarig för CLOSER.

Under hösten 2012 kommer det första pilotprojektet att inledas som innebär att svenska lastbilar förses med en ”svart låda”. Med hjälp av det i Australien sedan flera år utvecklade och beprövade systemet Intelligent Access Program (IAP), kommer bilarna att kunna fjärrövervakas.

IAP är ett väl fungerande system där man med hjälp av GPS fjärrövervakar extra långa och tunga lastbilar och säkerställer att de håller sig till särskilt utpekade vägar och stråk. Liknande lösningar kan bli aktuella i Sverige inom ramen för High Capacity Transports, där CLOSER leder ett forsknings- och utvecklingsprogram.

Det nya samarbetet mellan Sverige och Australien kommer att presenteras av Jerker Sjögren och Chris Koniditsiotis, chef för Transport Certification Australia (TCA), i morgon i Stockholm på den internationella konferensen HVTT12, Heavy Vehicle Transport Technology.

Ladda ned presentationen från HVTT12 »

Ladda ned "High Capacity Transports (HCT) In Sweden And Australia – Experiences And Road Map To The Future" »

För mer information, kontakta:

Jerker Sjögren, programansvarig CLOSER, Lindholmen Science Park AB, 0702-66 88 86, jerker.sjogren@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se