Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen centrum för fartygssimulatorer

Bryggsimulatorn på LighthouseSjöfartsverket har beslutat att den fartygssimulator som hittills har varit lokaliserad i Norrköping ska flyttas till Campus Lindholmen. Det innebär att Sjöfartsverket och Chalmers kommer att kunna öva samspel mellan fartyg och landorganisationer, både under normala förhållanden och i kritiska situationer.

På Lindholmen Science Park finns redan en bryggsimulator som är lokaliserad hos kompetenscentrat Lighthouse, inom institutionen Sjöfart och marin teknik. Denna simulator är i bruk sedan 2006 och används i första hand för externa kurser till aktivt sjöbefäl och lotsar men avgångseleverna i sjökaptensklasserna övar delvis också här. 

Ambitionen är att den nya fartygssimulatorn ska vara i full drift på Chalmers någon gång i mitten av 2012.

Läs mer om fartygssimulatorn