Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen Science Park besöktes av EU:s generaldirektörer för civilskydd

EU-möteDen 10 december träffades EU:s alla generaldirektörer för civilskydd på Lindholmen Science Park i Göteborg. Generaldirektörsmötet genomförs under varje ordförandeår och syftet är att generaldirektörerna för civilskydd och Europeiska kommissionen ska kunna föra informella samtal om aktuella frågor, och om den fortsatta utvecklingen inom civilskyddsområdet.

Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB), representerade Sverige vid mötet. Förutom de 150 generaldirektörerna m.fl. medverkade ett femtontal inbjudna representanter från Saab, AB Volvo, Ericsson och Chalmers.

Program den 10 december 2009:
13.00 Lunch på Restaurang Tres, Lindholmen Science Park
14.30  Presentationer och demonstrationer
• Introduktion till Lindholmen Science Park och Security Arena Lindholmen, Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park.
• Tema 1: Samhällskritiska transporter, Leif Axelsson, Product Area Manager, AB Volvo.
- Verklighetsbaserat  test för säkra och effektiva transporter i en operativ logistikkedja.
• Tema 2: Mobilt bredband för säkerhet i samhället, Ingvar Oderland, Affärsutvecklingschef NSPS, Ericsson.
- Exempel på säkra informationsflöden för utryckningspersonal och myndighetsutövare.
• Tema 3: Surveillance and early warning, Kenny Norberg, Marknads- och försäljningschef, Saab Security.
- Förbättrad övervakning av samhällskritiska infrastrukturer – case från Baltiska havet.
• Tema 4: Metoder och system för robust och säker krishantering, Professor Erland Jonsson, Chalmers Tekniska Högskola
- Säkerhetsaspekter för säker krishantering och skydd av viktig infrastruktur.
• Sammanfattande diskussion
16.00  Avslutning 

För ytterligare information kontakta:
Anita Bengtson, kommunikationschef, Lindholmen Science Park
Tel: 031-764 70 20
E-post: anita.bengtson@lindholmen.se