Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen Science Park ett steg närmre forskningsprogram kring automatiserade transportsystem för den goda staden

VINNOVA har beslutat att ta ansökan om automatiserade transportsystem ytterligare ett steg vidare. Bakom ansökan står Lindholmen Science Park som projektledare tillsammans med ett konsortium av viktiga spelare från näringsliv, akademi och det offentliga.

Totalt var det 12 skisser för strategiska innovationsprogram som den 24 oktober 2014 erbjöds att komplettera sin skiss med en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska vara hos VINNOVA senast den 3 februari 2015 och slutligt besked och beslut för finansiering förväntas tas i april 2015.

– Det är glädjande för Lindholmen Science Park och alla involverade, att det arbete vi driver värderas som ett spännande utvecklingsområde för Sverige, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park. Vår gemensamma ambition är att se till att utvecklingen av automatisering på en hög systemnivå blir verklighet. Vi vill visa på att det är mötet och samverkan mellan stadsutveckling, infrastruktur och information- och kommunikationsteknologi kopplat till satsningar inom fordonsutvecklingen som är framgångsfaktorn för den hållbara staden.

Vilket värde kan det här programmet och ett automatiserat transportsystem tillföra?

Transport automation kan definieras som all verksamhet som syftar till att stödja eller ersätta föraren av fordonet med ett avancerat system som består av datorer, sensorer, kommunikationsutrustning och mycket mer i infrastrukturen och i fordonen. Ett effektivt och automatiserat transportsystem med ett bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen och förbättrade möjligheter till kollektivtrafik kan avsevärt också minska markanvändningen för transporter i staden.

Ansökan har utgångspunkter i de visioner som finns i samhället i stort om "Den goda staden" och "Det goda livet" för stadsmiljön, nollvisionen för trafiksäkerheten och visionen om ett oberoende av fossila bränslen för miljön och fokuserar på tre utvecklingsområden:

  • Kunskap och kompetens som stöder ett varaktigt ledarskap inom nyckelområden för införande av automatisering transporter.
  • Innovation och utveckling av produkter och tjänster relaterade till automatiserade transport system för en global marknad.
  • Implementering av automatiserade transportsystem i Sverige.

En framgångsfaktor som framhålls i ansökan är ett brett och öppet förhållningssätt mellan IT, telekom och fordonsindustrin och ett samarbetar på lika villkor tillsammans med universitet och offentliga förvaltningar och myndigheter

– För Europa och övriga delar av världen kan en fortsatt positiv utveckling av detta strategiska innovationsprogram vara mycket intressant. Sverige har redan idag en bra och ledande position, bl a genom trafiksäkerhetsarbetet. Nu kan positionen ytterligare förstärkas på flera sätt”, säger Wahlberg.

För frågor kontakta

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 60 eller niklas.wahlberg@lindholmen.se 

Maria Hedlund, Marknad & Kommunikationschef Lindholmen Science Park på telefon 031-764 70 45 eller maria.hedlund@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media & Design. I en unik och neutral utvecklingsmiljö har forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker samverkat under snart 15 år.