Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen Science Park i projekt mot terrorism

Lindholmen Science Park ska nu hjälpa europeiska stater och myndigheter att minska skadorna vid terroristattacker. I ett första steg handlar det om att undersöka hur nya lösningar kan underlätta vid krissituationer. 

  

Bo NorrhemDet övergripandet syftet bakom projektet är att bygga upp beredskapen inom EU, utnyttja europeisk laboratorieexpertis och öka förmågan att klara incidenter med kemikalier och radioaktiva ämnen. 
- Att ta fram nya lösningar för att motverka terroristverksamhet är en prioriterad fråga inom EU. Det är viktigt att det sker i samverkan mellan akademi, industri och slutanvändare för att definiera problem och identifiera nya lösningar, vilket innebär att projektet passar oss mycket bra, säger Bo Norrhem.

Om projektet
CBRNEmap är ett projekt inom forskning och utveckling av metoder för hantering av storskalig terrorism kopplat till kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). Projektet är en del av ett uppdrag för att skapa ny kunskap som kan användas för att analysera farliga kemikalier och radioaktiva ämnen. Projektet leds av Umeå universitet och det europeiska CBRNE-centret, på uppdrag av EU-kommissionen.

Ett delprojekt är att undersöka möjligheterna för en teknisk demonstrator vilket genomförs på Lindholmen Science Park. Det är ett ettårigt så kallat ”support action”, som på sikt ska stödja arbetet att få europeiska stater och myndigheter att samverka för att minska skadorna vid terroristattacker då kemiska, biologiska och nukleära vapen är inblandade.

- Vår roll är att leda delprojektet och specificera både marknadsmässiga, funktionsmässiga och tekniska förutsättningar för nya system som ska underlätta insatser vid olyckor och kriser med olika typer av farliga ämnen, säger Bo Norrhem som är projektledare på Lindholmen Science Park. 

CBRNEmap är finansierat av EU:s sjunde ramprogram och pågår under ett år med start i juni 2010. Det genomförs i samverkan med 14 olika europeiska parter.