Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen Science Park undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Lindholmen Science Park vill bidra till att göra demokratiska värderingar och livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären. Vid undertecknandet var även Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, på plats.
Tord Hermansson, Lindholmen Science Park och Peter Örn, Kommittén Demokratin 100 år. Bild: Daniel Abrahamsson/Lindholmen Science Park

Den moderna demokratin kan ses som samhällelig samverkan. På så sätt har demokratin likheter med Lindholmen Science Park i dess roll som neutral samverkansmiljö för svensk innovationskraft. I 20 år har framgångsrik samverkan skapats på regional, nationell och internationell nivå. Innovation för samhällsutveckling är i fokus, där perspektivet att bidra till förbättrade demokratiska värden är centralt: i vision och i vardag.

– Det är av stort samhällsvärde att Lindholmen Science Park präglas av ett starkt engagemang för demokratin och dess värderingar. Lindholmen Science Park är en viktig innovativ och nyskapande kraft – en förebild för andra aktörer inom näringslivet, och som nu bekräftar att demokratin är en angelägenhet för oss alla. Den är värd att värna varje dag, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

I deklarationen görs flera åtaganden från Lindholmen Science Park. Bland annat inom AI Sweden och Medier & demokrati, två innovationsmiljöer där det demokratiska perspektivet är särskilt naturligt.

– Vi kommer under 2021 att intensifiera arbetet med att införliva demokratiperspektivet i vår verksamhet. De satsningar som görs ska ses som en ambitiös start, med målet att i ännu större utsträckning än tidigare bidra till att göra demokratiska värderingar och livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären, säger Tord Hermansson, vd Lindholmen Science Park.

Åtaganden för demokratin

 • Lindholmen Science Park har med stöd av Riksbankens Jubileumsfond anställt Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, som Flexitforskare. I forskningsprojektet ”Automatiseringen av journalistiken” är ett mål att identifiera hur grundläggande journalistiska och demokratiska värden kan formas och levas ut vid automatisering av journalistik.
   
 • AI Sweden och Medier & demokrati har initierat och driver projektet ”Future of Democracy”med målet att etablera en nationell plattform för dialog, kunskapsutbyte och samverkan i gränssnittet mellan snabba teknologiska omvälvningar och demokratins utveckling. För hösten 2021 planeras konferensen “Future of Democracy – sustainable citizenship in a digital age”. En manifestation för framtiden parallellt med att demokratin i Sverige officiellt fyller 100 år.
   
 • Lindholmen Science Park engagerar sig i den globala satsningen "International Youth Think Tank", där ungdomar utvecklar sina bästa argument för varför ett öppet och demokratiskt samhälle ger de mest önskvärda förutsättningar som främjar en human utveckling av världen.
   
 • Lindholmen Science Park samverkar även för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och minska strukturella hinder och diskriminering. Till exempel genom mentorskap för ungdomar med utländsk bakgrund i Göteborg samt Jobbsprånget, en nationell satsning för att öka möjligheten för personer med utländsk utbildning att arbeta i Sverige.
   
 • 2021 kommer Demokratikommitténs demokratistuga ges möjlighet att aktiveras inom Lindholmen Science Parks fysiska miljö, där cirka 30 000 personer – i normalläge – är i aktivitet varje dag.

lsp_demokrati-websize-9647.jpg

Bakgrund:

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Läs mer om:

Kommittén Demokratin 100 år

Medier & demokrati – vars syfte är att stärka mediernas innovationskraft, det offentliga samtalet och demokratin.

AI Sweden – Sveriges motor för tillämpad AI-innovation – med målet att accelererande användning av AI ska vara till förmån för alla som bor och verkar i landet.