Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen Science Parks innovationskraft stärks

Nyligen genomfördes en investering för att stärka förutsättningarna för innovationsprocessens aktörer på Lindholmen Science Park i Göteborg. Bakom initiativet står Chalmers och investeringen omfattar samtliga uppdragsområden inom utbildning, forskning och samverkan.

Satsningarna grundar sig i högskolans nya vision ”Chalmers – för en hållbar framtid” och är en del i arbetet att skapa en kulturmässig brygga mellan högskola och näringsliv inom Lindholmen Science Park. Bland annat kommer internationella utbildningar att lyftas fram genom att koppla masterutbildningarna närmare styrkeområdena teknik för hållbar utveckling, framtidens transporter samt informations- och kommunikationsteknik.

Den nya kontorsbyggnaden och landmärket Kuggen som ska byggas på Lindholmen Science Park kommer att bli en framstående del i Campus Lindholmens innovationsmiljö. På årets internationella fastighetsmässa MIPIM i Cannes fick projektet utmärkelsen ”Future Projects Award” i klassen hållbara byggnader. Priset delas ut av MIPIM tillsammans med den brittiska tidskriften Architectural Review. Kuggen valdes ut som en av två segrare bland 300 anmälda bidrag.

- Byggnaden blir en viktig komponent i innovationssatsningen på Lindholmen Science Park, både för arbetsplatsutvecklingen och för mötesplatsens attraktionskraft, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.

Ett förslag finns att starta en tvärdisciplinär forskarskola inom hållbara och effektiva transporter. Denna ska stärka samverkan mellan industri och berörda forskningsinstitut. Satsningen följer det förslag som fordonsindustrin lagt fram till regeringen. I takt med att en starkare innovationsmiljö växer fram kommer de forsknings- och utbildningsmiljöer som finns inom Lindholmen Science Park att vässas ytterligare.

- Det är viktigt att vi satsar långsiktigt på forskning och utveckling även under en låg-konjunktur. Denna investering är ett viktigt steg mot en starkare ställning globalt, säger Niklas Wahlberg.

De verksamhetsområden som berörs har goda möjligheter att utvecklas i miljön på Lindholmen Science Park, eftersom det kommer att stärka en internationellt erkänd forskning med koppling till miljöerna på Campus Johanneberg och kringmiljöerna på Campus Lindholmen. Ett exempel på satsningar är etableringen av Centrum för lärande för hållbar utveckling och satsningar att stärka samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet inom tillämpad IT. Det kommer också att ske en strategisk utveckling av centrumutbildningarna Safer och Lighthouse och en ny satsning inom Human Factors Engineering.

För mer information, kontakta:
Anita Bengtson, informationschef, tel 031-764 70 20, e-post: anita.bengtson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.