Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Lindholmen siktar framåt

Drömmen blev sann. Det gamla varvsområdet har omvandlats till en framstående arena för forskning och innovation. I dag är det fler människor som arbetar eller studerar på Lindholmen än under varvens glansdagar. Och nu höjs ambitionen. Lindholmen Science Park vill bli världsledande och målet är att 30 000 ska vara verksamma på området senast år 2020.
Hasse Johansson och Malin Persson. FOTO: Svante Örnberg

Det är fascinerande hur man lyckats. Jag har varit med och följt utvecklingen i lite olika roller under hela resan och det ska erkännas att jag från början var ambivalent. Att vi nu har lyckats ger mig hög tilltro även framåt.

Det säger Malin Persson, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, och tidigare bland annat vd och koncernchef för Volvo Technology.

statistik.jpgHasse Johansson, ordförande i Lindhomen Science Park och tidigare forsknings- och utvecklingschef på Scania, håller med:

– Ja, att folk och företag själva söker sig hit är beviset. Området har en tydlig attraktionskraft och Lindholmen Science Park har blivit själva varumärket för en Science Park.

De är eniga om att utvecklingen på Lindholmen har betytt mycket för Göteborg och att det har inneburit stora steg i utvecklingen mot kunskapsstad och kunskapsregion.

– Vi har lyckats para de gamla näringarna med en kunskapsdimension, säger Hasse Johansson och nämner det maritima klustret som ett som gått i bräschen.

– Tack vare smarta beslut från såväl staden som Chalmers och andra intressenter har det blivit bra utveckling på investeringarna. Från Chalmers horisont har det till exempel inneburit att vi har fått två tydliga campus i Göteborg; Johanneberg och Lindholmen, säger Malin Persson.

Själva idén med en science park kan i korthet förklaras med att vara en samverkansmiljö för forskning, näringsliv och samhälle. Här ska parter kunna mötas och delta i olika projekt för att tillsammans skapa nya kunskaper och framgångsrika innovationer.

Grejen är att alla deltagare har något att vinna på samverkan. Utom möjligtvis Lindholmen Science Park själva:

– Att Lindholmen Science Park är en neutral mötesplats och en icke vinstdrivande organisation är nyckeln till att vi har lyckats så bra. Vi ska mäkla för andra och ge så mycket vi kan i det arbetet. När projektet är klart lämnar vi det, förklarar Hasse Johansson.

Ett mycket konkret och lyckat exempel som båda vill lyfta fram är AstaZero som från början var ett litet projekt inom programmet Test Site Sweden i Lindholmen Science Park. Ur projektet har bolaget ASTA fötts och nu i sommar 2014 invigs AstaZero, en högteknologisk testanläggning i Hällered utanför Borås.

– Det här är en anläggning i världsklass som kommer att få stor betydelse för forskning och utveckling för alla berörda parter inom trafiksäkerhet, säger Malin Persson.

Lindholmen Science Park bygger vidare på det som hittills varit framgångsrikt och har höga ambitioner framåt. Visionen är bland annat att 30 000 personer ska vara verksamma på området senast år 2020.

lsp_och_hotell.jpg
Foto: Hans Wretling

Höghus, linbana och framtidsmuseum…

…finns med på Hasse Johansson och Malin Perssons önskelista för Lindholmen Science Park. Men också fungerande kollektivtrafik och fler bostäder. Här följer några punkter de anser är viktiga för fortsatt framgång.

Mer samarbete

Fortsatt och utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt samt ökad närvaro i, och fokus på, EU. Men också att utveckla och förstärka samarbetet med innovationscentrum i Sverige och runt om i världen. Ett av dessa finns i Brasilien. Där leder Lindholmen Science Park samarbetet från svensk sida på uppdrag av Vinnova. 

Fungerande infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för att såväl verksamheter som boende ska lockas till Lindholmen.
– Det ska vara lätt att ta sig hit och projektet ElectriCity, den ljudlösa elbussen som nu utvecklas och som ska gå mellan Lindholmen och Johanneberg, är ett exempel på offensiva satsningar som behövs, säger Malin Persson.

Utveckling av området och gärna ett riktigt högt hus

Fler bostäder så att det blir mer liv i området även efter kontorstid står också högt på önskelistan. Att Radisson Blu Riverside Hotel har etablerat sig i området betyder mycket, liksom att det ska byggas upp emot 500 bostäder vid Lindholmshamnen samt det planerade höghuset.
– Vi behöver inte bara intellektuell attraktionskraft, utan också en häftig fysisk miljö. Här är det 201 meter höga huset som planeras på Karlavagnsplatsen mitt i Lindholmen oerhört viktigt. Den blir en symbolbyggnad för området – gärna kombinerat med en linbana över älven, säger Hasse Johansson.

Locka allmänheten

Fler publika aktiviteter som får människor från hela Göteborg att komma till Lindholmen. Även om det redan nu händer en hel del så behövs mer och fler typer av arrangemang för att locka allmänheten till området.
– Det är ett underbart och unikt läge med närheten till vattnet, kajerna, Ostindiefararen och evenemang som Volvo Ocean Race. Det ska vi ta vara på, säger Malin Persson.

Ett framtidsmuseum

Hasse Johansson drömmer om ett framtidsmuseum där allmänheten kan komma för att känna och ta på framtidens teknik.
– Vi behöver väcka intresset för teknik och utveckling hos dagens unga. I museet skulle vi kunna berätta om vad som är på gång och ge visioner inför framtiden. Ett museum för hela familjen som också skulle sätta Lindholmen och kompetensen som finns här på kartan.

Text: Birgitta Lagerlöf, tidningen Älvstrand

VISION ÅR 2020

  • 30 000 människor studerar, forskar, arbetar eller bor på Lindholmen.
  • Minst fem nya globala företag har etablerat forsknings- och utvecklingsverksamhet på Lindholmen.
  • Minst 20 företag med sammantaget 1 000 anställda har sitt ursprung från Lindholmen.
  • Läs mer om Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park

En internationell samverkansmiljö där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Fokusområden är Transport, ICT (informations- och kommunikationsteknik) och Media. Bolaget ägs av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg och näringslivet. Samverkansavtal i nivå med huvudägarna finns med Göteborgs universitet och Trafikverket. Andra samarbetspartners och finansiärer är Västra Götalandsregionen, Vinnova och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Lindholmen Science Park har ett nära samarbete med Älvstranden Utveckling, som ansvarar för utvecklingen av den fysiska miljön i området. 21 000 personer arbetar, forskar, bor eller studerar för närvarande i området.

Läs mer om Lindholmen Science Park