Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Media Arena samlar medieindustrin

Christian Riedl är ny projektledare på Media Arena Lindholmen. Han har tidigare arbetat med  tjänstedesign riktat mot företagen på Lindholmen. Nu blir hans uppgift är att skapa samarbeten mellan Göteborgs medieaktörer genom samverkansprojekt som inkluderar alla medieslag.

Vad ska projektet göra?
I Göteborg finns en fantastiskt bred, djup, duktig, spretig och spännande mediebransch. För att framtidsäkra den behöver vi  samverka och hjälpa varandra. Det sker redan i stor utsträckning, men ofta så håller man sig inom sin bransch. Filmbranschen gör sin grej och webbutvecklarna sin. Media Arena ska arbeta med branschöverskridande samarbeten. Tekniken rör sig mot ett gränsöverskridande arbetssätt och i framtiden så kommer media att vara kanaloberoende. Vi ska arbeta med att förbereda mediebranschen i Göteborg inför den omställningen. Det handlar om allt från mindset, arbetssätt och organisation till upphovsrättsfrågor. Vi måste hitta samverkansprojekt och börja testa för att se vilka hinder och utmaningar som finns.

Vad ska det leda till?
Målet är tillväxt och innovation. Fler starka företag och att de företag som finns ska växa sig större. Jag hoppas även på en nyetablering av företag som väljer att lägga sina kontor i Göteborg. Vi har ett embryo till ett spelkluster som vi ska jobba vidare med och få det att växa. Inom film finns det massor med intressanta företag, vi ska få de att växa ännu mer och bli starkare och stabilare.

Varför Lindholmen?
Det är en naturlig plats för den här typen av projekt eftersom det handlar om människor, teknik och samverkan. Lindholmen har ett starkt teknikfokus som ligger till grund för den utvecklingen vi ser här. På Lindholmen finns t.ex. Gothenburg Film Studios som vi kommer ha ett nära samarbete med. Det finns även en naturlig samverkan företag emellan men också mellan näringsliv, universitet och samhälle. Det är grundförutsättningar för att vi ska lyckas.

Snart har du arbetat en månad med projektet, hur känns det?
Det känns hur bra som helst! Jag älskar att gå till jobbet varje dag och jag är lycklig att det är jag som får göra det här jobbet.


Välkommen till Lindholmen Christian Riedl!

För mer information, kontakta

Christian Riedl
Projektledare
Media Arena
Tel 031-764 70 28
Twitter | LinkedIn