Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Mentorprogram minskar glappet mellan studier och arbete

För tredje året i rad har Lindholmen Science Park utformat ett mentorprogram tillsammans med näringsliv och universitet på Lindholmen i Göteborg. Ett 50-tal studenter och lika många mentorer är involverade i ett ettårigt program, där målet är att skapa ett bättre samspel mellan näringsliv och universitet.

Idag finns det cirka 200 företag med 9 000 anställda på Lindholmen och bland de största bolagen finns Volvo, Ericsson, IBM, Semcon och SVT. Här finns också två universitet som utgör ett viktigt kunskapsflöde och en resursförsörjning till näringslivet. För att stödja studenternas första steg in i yrkeslivet har Lindholmen Science Park tagit fram ett mentorprogram tillsammans med näringslivet och universiteten på Lindholmen. Syftet är att överbrygga klyftan till arbetsmarknaden.

- För oss är det viktigt att försöka skapa en naturlig övergång från studielivet in i den framtida yrkesbanan, säger Stefan Jacobsson, som är projektledare för programmet.

Mentorprogrammet riktar sig till de studenter som minst påbörjat sitt andra läsår på ingenjörsutbildningarna på Chalmers Campus Lindholmen eller går på IT-universitetet. Lindholmen Science Park ansvarar för matchandet av studenter och mentorer och deltagarna paras ihop med utgångspunkt från studentens pågående utbildning, företagets inriktning och mentorns roll. Paren träffas regelbundet under ett års tid, normalt en gång i månaden. Programmet följs sedan upp under året genom olika lunchseminarier och avslutas med en summering av det gångna året.

Programmet ger studenterna större förståelse för det framtida yrkeslivet och inblick i den praktiska verkligheten, samtidigt som det är en möjlighet att presentera sig för framtida arbetsgivare. För företagen som deltar med mentorer är det möjlighet att hitta framtida kompetens och påverka utformningen av framtidens utbildningar.

- Det är ett utvecklande kunskapsutbyte för såväl mentor som student. Programmet är kostnadsfritt så det enda som behövs är ett engagemang och att båda parter är beredda att bjuda på lite av sin fritid och kunskap, säger Stefan Jacobsson.

Kontaktperson:
Stefan Jacobsson, Projektledare Lindholmen Science Park AB
Tel 031-764 70 13, stefan.jacobsson@lindholmen.se

Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.