Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Miljonsatsning på utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård

Lindholmen Science Park

Inom ramen för utvecklingscentret TUCAP (Tekniskt utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård) på Lindholmen Science Park satsas nu totalt fyra miljoner på nya projekt. Hälften finansieras av Västra Götalandsregionen och resterande del av övriga samverkansparters. 

TUCAP, som initierats av SOS Alarm, drivs av Lindholmen Science Park i samverkan med Västra Götalandsregionen, verksamhetsexperter, forskare och näringslivsparter. Verksamheten är i huvudsak inriktad på utveckling inom kommunikations- och informationsteknologi för att stödja och effektivisera ambulansalarmering och prehospital vård. 

− Syftet med TUCAP är att sätta fokus på att utveckla tekniska lösningar som kan underlätta för ambulanssjukvården att ge hjälp vid akut sjukdom och olyckor, säger Per Palm, teknisk chef, SOS Alarm. 

Särskilt intressanta områden att utveckla är effektiv ambulanslogistik, kommunikationsutbyte mellan olika aktörer och hur ny teknik kan utnyttjas för att förbättra ambulanssjukvården. Det kan till exempel vara videosamtal, bildöverföring, Rakel-kommunikation, GIS, uppföljning, standardiseringsbehov, metoder och processer.

− TUCAP är ett nytt intressant utvecklingsinitiativ med stor tillväxtpotential. Genom bl.a. samverkan med pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på Lindholmen inom områdena samhällssäkerhet, intelligenta transportsystem och kommunikations- och informationsteknik kan ambulanstekniken utvecklas ytterligare, säger Bo Norrhem på Lindholmen Science Park, projektledare för TUCAP.

Lindholmen Science Parks utvecklingsmiljö fungerar som ett naturligt nav för möten, workshops, seminarier, demonstrering av projektresultat m.m. inom TUCAP. På Lindholmen finns redan idag möjligheter för TUCAP att samverka i projekt tillsammans med andra utvecklingsprogram inom samhällssäkerhet och fordonsnära verksamhet.