conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Mistra finansierar forskningscentrum för hållbar stadsutveckling

21 augusti 2009

Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet beviljas anslag för ansökan "Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures". Tillsammans ska de etablera ett nytt storskaligt tvärvetenskapligt forksningscentrum kring hållbar stadsutveckling. Planen är att Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures kommer att starta sin verksamhet i januari år 2010.

Läs mer på Chalmers webbplats.