Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Mjukvara - framtiden för svensk industri

Innovation inom mjukvaruområdet är nödvändigt om Sverige ska behålla en konkurrenskraftig industri. Software Center på Lindholmen Science Park ska leda och hjälpa företag att effektivisera sin mjukvaruutveckling och anpassa sig till en marknad där mjukvara är hårdvaluta.

”Framtiden stavas mjukvara” står det på en av affischerna i Software Center på Lindholmen Science Park. Uttrycket är ingen överdrift. I början av 1990-talet utgjorde mjukvaran i en bil 1 procent av bilens värde. Idag finns i många fall mer än 50 procent av värdet i funktioner som möjliggörs av mjukvara, berättar Jörgen Hansson som är föreståndare på Software Center.

– Mjukvaruteknik är oerhört viktigt för svenskt näringsliv. Eftersom konkurrenskraften ligger i mjukvaran är det inom det området tillväxt skapas, förklarar Jörgen Hansson.

Med 30 medarbetare är Software Center och forskningsmiljön i området en av de största forskningsgrupperna för mjukvara i Sverige. Centret är mitt uppe i en rekryteringsprocess och när den är klar kommer de vara en av de största grupperna i Europa.

– Utvecklingspotentialen är enorm, Software Center har starka förutsättningar för att bli en världsledande inom sitt område, säger Jörgen Hansson.

Marknaden förändras

Jan Bosch som leder Software Center tillsammans med Jörgen Hansson förklarar att industrin står inför en stor förändring när allt fler produkter blir uppkopplade.

– Företagen kommer att kunna förbättra en produkt både kontinuerligt och snabbt, säger Jan Bosch.

Ett av Software Centers övergripande mål är att göra svensk mjukvaruindustri mer produktiv. Om företagen inte kan utnyttja möjligheterna med allt fler uppkopplade produkter är risken att svenska industriprodukter endast blir plattformar för internationella konkurrenter som levererar mjukvara och service. För att undvika det måste även företagens affärsmodeller förändras.

– Lönsamhet ligger inte längre i själva produkten utan istället i tjänster och service, förklarar Jan Bosch. Tidigare sålde man en produkt i en engångstransaktion men nu kommer fler och fler företag att bli serviceföretag, där man antingen säljer både en produkt och en tjänst eller där man huvudsakligen erbjuder med tjänster.

Software Center en arena för ny mjukvara

På Software Center samarbetar näringsliv och akademi vilket gör att forskningen blir mer relevant eftersom den riktar in sig på faktiska problem inom industrin. På så sätt kan företagen dra nytta av forskningsresultaten för att skapa nya innovationer och lösningar.

Företagen som är med i Software Center lockades till en början av universitetens stora kompetens inom mjukvaruområdet, men det har visat sig att det finns ytterligare fördelar med samarbetet.

– De får möta företag från andra branscher som har samma problem men andra lösningar. På så sätt lär de även av varandra, berättar Jan Bosch.

Samarbetet skulle från början bara gälla forskning men näringslivet har efterlyst ett starkare samarbete även inom undervisningen.

– Företagen har stor erfarenhet av hur våra ingenjörer fungerar i arbetslivet. Den erfarenheten tar vi gärna med när vi ska utforma nya program och utbildningar, berättar Jörgen Hansson.

Continous deployment - Produkter som växer

För att svenska produkter ska förbli internationellt konkurrenskraftiga måste mjukvaruutvecklingen använda sig av något som kallas för continuous deployment. Det innebär att nya funktioner levereras till konsumenterna snabbt och ständigt genom att produkten är uppkopplad.

– Din nästa bil kommer att bli bättre för varje dag du använder den. Nya funktioner kommer att tillföras utifrån hur du som kund använder bilen, säger Jan Bosch.

Ett exempel är ett projekt på Volvo Cars. Där utvecklas ett nytt mediasystem genom att en prototyp av mjukvaran placeras i riktiga bilar. Företaget mäter hur kunderna använder systemet och kan utvärdera vilka funktioner som kan vidareutvecklas.

– Man skapar alltså en produkt som blir bättre och bättre hela tiden, inte endast på grund av att ett företag har briljanta innovatörer utan för att de får information från tusentals eller ibland miljontals användare, säger Jan Bosch.

Utifrån informationen kan företaget sedan formulera nya hypoteser om vad som ska utvecklas och testas mot kunden. Det innebär att snabbhet är en väldigt viktig del vid mjukvaruutveckling. Desto snabbare man kan gå från hypotes till något kunden kan testa, desto fler hypoteser kan man testa och desto mer innovativt kommer företaget att vara, enligt Jan Bosch.

– Min erfarenhet är att det företag som gör flest antal tester mot kunden är det som kommer att skapa en vinnande produkt, säger Jan Bosch.

Han menar också att det är den testmetoden som gör att vissa företag uppfattas som geniföretag.

– Apple är ett bra exempel. De har skapat en illusion av briljans och innovation, Apple gör en produkt och alla älskar den. I praktiken utvecklar de tio alternativa prototyper för varje produkt eller stor funktion. Sedan testar de mot en grupp kunder och Apple börjar sålla bland prototyperna. Resultatet är att slutprodukten blir en hit som iPhone.

Fakta

Software Center
En gemensam satsning på mjukvaruforskning mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Ericsson, Saab Group, Volvo Group och Volvo Cars. Parallellt med forskningen driver Software Center utbildning med två mastersprogram och ett kandidatprogram inom Software engineering. Software Center är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park. 

Jörgen Hansson
Professor i Software engineering vid Chalmers tekniska högskola. Har bedrivit och lett forskning vid Carnegie Mellon University i USA, ett av de främsta lärosätena i världen när det gäller mjukvaruforskning.

Jan Bosch
Professor i Software engineering vid Chalmers tekniska högskola. Har tidigare arbetat som vice-president hos Intuit i Silicon Valley och på Nokia Research Center.

För mer information, kontakta: 
Jan Bosch, 031-772 5716, jan.bosch@chalmers.se 

Jörgen Hansson, 031-772 1074, jorgen.hansson@chalmers.se