Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

MSB tecknar avtal med Lindholmen Science Park

LabMyndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lindholmen Science Park har tecknat ett nytt treårigt ramavtal kring forskning och utveckling inom samhällssäkerhets-området för perioden 2010-2012.

I och med det treåriga ramavtalet som totalt omfattar minst 30 Mkr, går MSB in med nya medel för att bedriva tillämpad forskning och teknikutveckling inom samhällssäkerhetsområdet. Verksamheten är baserad på Lindholmen Science Park i Göteborg och kommer fokusera på tre områden:

  • Stärka förmågan att generera nya innovativa lösningar för effektivare hantering av olyckor och kriser.
  • Stimulera och utveckla samverkan med fler universitet, högskolor, institut och industriföretag.
  • Fortsätta utveckla engagemanget från praktiker och områdesexperter i forsknings- och utvecklingsarbetet.

− Det är glädjande att samarbetet med MSB fortsätter. Det innebär att verksamheten kan växa och att vi kan fortsätta satsa på forskning och utveckling mot innovativa lösningar inom samhällssäkerhetsområdet, säger Bo Norrhem, projektledare på Lindholmen Science Park.

På uppdrag av MSB driver Lindholmen Science Park sedan 2006 forsknings- och utvecklingsarbete inom samverkansmiljön Security Arena. Verksamheten genomförs i samverkan mellan Saab AB, Ericsson, Volvo, Chalmers, Göteborgs universitet och ett stort antal områdesexperter från både näringsliv, kommuner och myndigheter. Inom Lindholmen Science Park Security Arena kan parterna bedriva forskning, teknik- och metodutveckling som bidrar till att stärka och utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Verksamhetens inriktning är i första hand utveckling av behovsstyrda och anpassningsbara verktyg och metoder för framtida och nya förmågor inom olycks- och krishanteringssystemet.