Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nationellt centrum för transporteffektivitet byggs upp i Göteborg

Sverige har idag en ledande position inom transporteffektivitet. För att förstärka den positionen kommer ett nationellt centrum för hållbara transporter att byggas upp på Lindholmen i Göteborg. Closer blir en ny svensk arena där industrins och akademins aktiva deltagande blir avgörande för framgången. VINNOVA har beslutat stödja satsningen med fyra miljoner kronor under det första året.

Därutöver finns redan nu ett aktivt stöd från Trafikverket, Västra Götalandsregionen samt industri och akademi.

– Closer kommer att samla forskare, näringsliv och myndigheter för att initiera större samarbetsprojekt. Det ska bli en nationell nod för att driva projekt inom t.ex. Gröna korridorer och för att utveckla hållbara gods- och persontransporter, säger Jerker Sjögren, programansvarig för Closer hos Lindholmen Science Park. Vi har redan partners som Schenker, Volvo och Scania. Från akademin har Chalmers varit pådrivande från start och under 2012 kommer andra ledande universitet i Sverige att bjudas in till samarbete.

Utmaningen för Closer blir att forma en organisation för forskning, utveckling och innovation på högsta internationella nivå. Därför ska olika aktörer samverka för att stärka hela innovationskedjan, från problemidentifiering, forskning, utveckling, demonstration och fram till implementering.

Läs hela pressmeddelandet här