Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nationellt Rymddatalabb ska utveckla AI lösningar för jordklotets bästa

Efter sommaren startar ett nytt projekt upp inom AI Innovation of Sweden, Nationellt Rymddatalabb, som genomförs i samverkan med Rymdstyrelsen, RISE och Luleå tekniska universitet. Datalabbets syfte är att öka användningen av data från rymden för samhällets och industrins utveckling och för jordklotets bästa.

Resurskrävande och komplext att få tillgång till satellitdata
Rymddata används idag inom ett ett stor antal områden, bland annat är det oumbärligt för bland annat väderprognoser och översyn av klimat, men är även av stor vikt för skogsbruk, jordbruk och andra sammanhang där man behöver få uppdaterad information om vegetation och markyta.

Att tillgängliggöra rymddata handlar om mer än att skicka upp satelliter. Det kräver stora investeringar i markstationer med antenner och i servrar, lagring och nätverk som klarar att hantera data från satelliterna. Bara från EU:s Copernicusprogram kommer det 20 PB data per år. De stora datamängderna gör att det inte räcker att tillgängliggöra data för nedladdning, det måste finnas en infrastruktur för dataexploatering med hög prestanda nära datalagringen.

Genom Rymddatalabbet vill man därför nu skapa en nationell infrastruktur för exploatering av rymddata, för att utifrån detta öka på möjligheterna att utveckla smarta och effektiva AI-lösningar för allt från lagring av rymddata till hur man kan styra konstellationer av satelliter i omloppsbana.

Användarna av datalabbet kommer i första hand vara myndigheter med ansvar för naturresurser och samhällsbyggnad, men kommer även kunna vara allt från allt från stora skogsbolag till enskilda lantbrukare och privatpersoner.

- Med en nationell resurs för analys och beräkningar kommer fler organisationer kunna ta del av rymddatans nyttor, trösklarna sänks för användning vilket ger ökad konkurrenskraft, effektivare förvaltning och bättre beslut, berättar Tobias Edman, Head of Innovation and Public Benefit på Rymdstyrelsen.

Rymddata och AI tillsammans ger nya möjligheter
- Det finns utvecklad användning inom skogsbruket för att följa upp avverkningar och röjningsbehov, inom naturvården för vegetationsklassificering och inom lantbruket för styrning av hur mycket gödsel som skall användas och var. Inom klimatanpassning och krishantering finns det stora behov av att kunna följa bränder, översvämningar och torka, fortsätter Tobias Edman.

- Med kopplingen till AI kan rymddatalabbet möjliggöra utveckling av nuvarande tjänster så att de blir bättre och mer effektiva, men även möjliggöra helt nya tillämpningar.

AI Innovation of Sweden har i projektet rollen som  koordinator, och ansvar för att sprida resultat, organisera workshops med behovsägare och hitta nya användargrupper för datalabbet.

Projektet Nationellt Rymddatalabb delfinansieras av Vinnova och koordineras av AI Innovation of Sweden i samverkan med Rymdstyrelsen, RISE och Luleå Tekniska Universitet.