Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nu börjar finansieringen komma in till ASTA innovationsmiljö för framtidens fordon

Energieffektiva transporter i kombination med bibehållen trafiksäkerhet ställer nya krav på framtidens trafiksystem. Därför utvecklar Test Site Sweden en testmiljö för aktiv säkerhet - ASTA (Active Safety Test Area) med placering i Västsverige. Satsningen ska stärka Sveriges profilering som internationellt centrum för trafiksäkerhet och skapar initialt 20 nya jobb.  

ASTA är ett stort samverkansprojekt mellan industri, akademi och samhälle. Det har utvecklats på initiativ av Test Site Sweden, ett VINNOVA-finansierat program med Lindholmen Science Park som huvudman. Den totala investeringen beräknas till 300 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har idag beslutat om en satsning på projektet med 45 miljoner kronor ur InMotion-programmet, som är regionens kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar. Det är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, partner till Test Site Sweden som lämnat in ansökan.
- ASTA är en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen kommer att bli en samlingsplats där såväl stora som små företag får tillgång till en världsunik provplats, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Kent Johansson, Västra Götalandsregionen.

ASTA är en ny innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och europeisk fordonsindustri och forskare kan skapa utveckling och demonstrationer av avancerad säkerhetsteknik för fordon och infrastruktur. Satsningen ska etablera ASTA som världsledande innovations- och forskningsmiljö för trafiksäkerhet och skapa långsiktiga förutsättningar för långsiktig fordonsutveckling och forskning i Sverige.
- Ny kunskap behövs på området. ASTA är en viktig länk för att skapa förutsättningar för en effektiv utbyggnad av kompetens inom aktiv säkerhet, säger Peter Öhman, projektledare för Test Site Sweden.

ASTA-projektet vill investera i fast och permanent infrastruktur, byggnader och provutrustning. Ett alternativ är i anslutning till Hällereds provbana utanför Borås. Den framtida anläggningen kommer att utnyttjas av fordonsindustri, högskola och myndigheter. SP kommer att ansvara för driften av anläggningen.  

Med ASTA skapas förutsättningar för nya framtidsteknologier.
- Framväxten av nya tekniker gör det möjligt att utveckla lättare och mindre personbilar med bibehållen säkerhet, men också effektivare transporter och logistik och kraftigt förbättrad trafiksäkerhet, säger Jan Jacobson på SP.

Utvecklandet av ny innovationsintensiv teknik innebär också att nya kunskaps- och leverantörsföretag som är verksamma inom mätteknik, sensorteknik och säkerhetssystem växer fram i anslutning till ASTA.

Projekteringen är planerad att påbörjas under våren 2010, och två år senare beräknas anläggningen vara utbyggd med tre av fyra testbanor. Målet är att fem gästforskare ska ha knutits till projektet vid starten. Satsningen kommer innebära ett 20-tal kvalificerade arbetstillfällen vid ASTAS:s anläggning och minst 100 nya arbetstillfällen 2020. 

Läs hela beslutet


För mer information, kontakta:

Peter Öhman, projektledare Test Site Sweden, tel 031-764 70 14

Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen, tel 070-663 09 18

Jan Jacobson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010-516 56 97, 0705-56 56 97

Anita Bengtson, kommunikationschef, Lindholmen Science Park, tel 031-764 70 20, e-post: anita.bengtson@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.

Test Site Sweden drivs som ett program inom Lindholmen Science Park med uppgift att utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Sverige för att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem. TSS består av parterna AB Volvo, Volvo Personvagnar, Chalmers, Saab Automobile, Scania, Vägverket, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en ledande resurs för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling. Forskningen sker i nära samarbete med universitet och högskolor.