Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nu startar utvecklingen av Lindholmshamnen

Byggnationen av ett helt nytt område på Lindholmen kan nu ta fart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Precis vid vattnet kommer 450 lägenheter och ca 3000 kvm för service, butiker och restaurang växa fram.

- Området ska utvecklas till en del av staden med bostäder i en unik och spännande miljö. Med Lindholmshamnen kommer området bli levande dygnet runt, säger Pierre Kroona, projektchef på Älvstranden Utveckling.

Det är HSB, Peab, Skanska och Älvstranden Utveckling som tillsammans ska utveckla området med 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, en förskola, service, butiker, kontor och restaurang. Minst 25% av bostäderna kommer att bli hyresrätter. I planen finns det även utrymme för ett sextonvåningshus som kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

- Vi kommer i utvecklingen av området ta till vara på de unika värden som redan finns på Lindholmen idag som exempelvis, varvshistorien och den internationella atmosfären. Men också den kreativitet och innovationskraft som finns tack vare Lindholmen Science Park och Chalmers, säger Pierre Kroona.

Under andra halvan av 2015 startar utbyggnaden av allmän plats och om ca ett år startar byggnationen av kvarteren. Helt klart beräknas området vara ca 2020.

Läs mer på alvstranden.com