Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny kontorsfastighet byggs på Lindholmen

Älvstranden Utveckling AB har markanvisat delar av fastigheten 735:491 på Lindholmen, även kallad Brotomten, till Husvärden AB. Brotomten är Husvärdens AB:s första markförvärv i Göteborg.

– Det känns fantastiskt roligt att Husvärden är med i Älvstaden-arbetet, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling AB.

– Husvärden AB uppfyllde markanvisningens viktiga kriterier. De är godkända i Boverkets program för Hållbara Städer och de är en ny och mindre aktör på Älvstranden, något som vårt ägardirektiv anger som prioriterat. Därför är det extra bra att det var just Husvärden som tilldelades marken.

– Dessutom blir byggnaden ett värdefullt tillskott till kontorsmarknaden i Göteborg. Det råder idag väldigt stor efterfrågan på centrala kontorslokaler, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling AB.

Lindholmen Science Park är eftertraktat för expansiva företag. Byggnaden blir en del av klustrets koncept.

– För oss på Husvärden är det spännande att vara med i Älvstaden och bidra till utvecklingen av centrala Göteborg. Det är arkitekt Peter Erséus som ritar och vi planerar för miljöbyggnad guld. Byggstart kommer att ske senast under andra kvartalet 2016, tillsammans med totalentreprenören K21 Entreprenad, säger Lennart Larsson, vd Husvärden.

Läs mer i Älvstranden Utvecklings pressmeddelande