Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny miljoninvestering i utvecklingscentrum för ambulanssjukvård

Tillväxtverket satsar 2,3 miljoner kronor inom ramen för utvecklingscentret TUCAP (Tekniskt utvecklingscentrum för ambulans- och prehospital sjukvård) på Lindholmen Science Park. Syftet är att främja entreprenörskap och innovativa idéer inom det ambulanstekniska området.


− Vi hoppas att detta ska ge nya produkter och lösningar och dessutom tillväxt i både nya och befintliga företag, säger Bo Norrhem som är projektledare på TUCAP.


TUCAP drivs av Lindholmen Science Park i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, SOS Alarm, verksamhetsexperter, forskare och näringslivet. Målet är att utveckla och prova ny teknik som underlättar för ambulanssjukvården vid akut sjukdom och olyckor.


Den nya satsningen ska gå till att starta upp projektet AKUT som bl.a. kommer att arbeta med att ta fram effektivare navigationsutrustning för ambulanser och bättre prognostisering över var ambulanser bör befinna sig i en region, vilket hjälper ambulanserna att snabbare komma till rätt plats.


I oktober 2010 satsades totalt fyra miljoner kronor inom TUCAP och den nya satsningen kommer att stärka projektverksamheten ytterligare.
 – Vi välkomnar den här satsningen som är ett väldigt nyttigt tillskott för utvecklingen av det ambulanstekniska centret, säger Bo Norrhem.


För mer information:
Läs mer om TUCAP och pågående projekt >>

Kontakt:
Bo Norrhem, projektledare på TUCAP
Tel: 031-764 70 25 eller e-post bo.norrhem@lindholmen.se


Lindholmen Science Park är ett världsledande center för forsknings-¬ och utvecklingsprojekt i samarbete med aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle.