Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny omgång av forskningsprogram för små och medelstora företag

Den 11 februari öppnade ansökningsomgång två av FoU-kortet. Fram till den 4 april kan små och medelstora företag söka forsknings- och utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Hittills har 99 företag fått ta del av FoU-kortet
Under 2012 års första utlysning av FoU-kortet fick Västra Götalandsregionen totalt 67 stycken ansökningar till FoU kortet varav 24 ansökningar fick finansiering av FoU-kortet, 11 företag har påbörjat ett forskning och utvecklingsprojekt genom FoU-kort Avancerat och 13 företag har gjort en förstudie om vilken typ av vilka forskning och utvecklingsinsatser de behöver för att utveckla sitt företag genom FoU-kort Bas.

Sedan start har 232 företag sökt finansiering från FoU kortet varav knappt 120 företag fått finansiering.

Ansökan om mer information hittar du på vgregion.se/fou-kortet »