Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny partner i Closer

Regionförbundet Örebro har beslutat att gå in som medfinansiär i programmet Closer vid Lindholmen Science Park. Nyligen korades Örebroregionen som landets tredje starkaste logistikregion. För att ytterligare stärka logistiknäringen i regionen gör nu Regionförbundet Örebro nya satsningar inom området. En av satsningar är medfinansiering i samband med att Örebroregionen knyter samarbetsavtal med Closer på Lindholmen Science Park.

Till befintliga samarbetspartners i Closer så som Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Schenker, Volvo, Scania och Chalmers ansluter sig nu alltså Örebroregionen.

- Avtalet med Closer och Lindholmen Science Park gör att våra regionala logistikföretag får tillgång till både nationell och internationell forskning och kan komma med i ett starkt nätverk för att stärka transporteffektiviteten, säger Irén Lejegren, regionråd (S), Regionförbundet Örebro.

Om Closer

Closer är en nationell kraftsamling inom transporteffektivitet som ska bedriva forskning, utveckling och innovation på högsta internationella nivå. Closer erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö för samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Syftet är att stärka hela innovationskedjan, från forskning och demonstration fram till färdiga tjänster och produkter.

Verksamheten inriktar sig mot de utmaningar som transportsystemet står inför inom miljö- och energiområdet samt näringslivets behov av ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. Inom Closer samverkar aktörer för bättre transporteffektivitet inom gods- och persontransport i alla trafikslag. Closer har som mål att bli en etablerad svensk nod för EU-samarbeten och leda viktiga EU-projekt.

Läs mer om Closer på lindholmen.se/closer »