Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny statistik: Lindholmen Science Park växer i snabb takt

Antal företag på Lindholmen Science Park har det senaste året ökat från 330 till 350. Samtidigt växer de redan etablerade företagen och antalet personer på Lindholmen har ökat från 20 000 till 21 000.

Ett av de nyinflyttade företagen är China-Euro Vehicle Technology (CEVT), som ingår i Geelykoncernen. Företaget etablerar ett forsknings- och utvecklingscenter i Eklandia Fastighets AB:s nybyggda kontorshus vid Lindholmshamnen.

Läs mer på eklandia.se »

Lindholmen Science Park är ett exempel på hur ett gammalt industriområde långsiktigt kan transformeras till en ledande samverkansmiljö för kunskapsintensiva företag.

Fel sida av älven blev rätt

Varför är då Lindholmen Science Park inte mer känt i Göteborg? Det kan delvis hänga ihop med placeringen på ”fel” sida av älven. Och vad är egentligen en Science Park? Det korta svaret är att det är ett område fyllt av utvecklingsföretag som har kopplingar till närliggande utbildningar och forskningscenter. Lindholmen Science Park AB är det företag som fungerar som ”klustermotor” och utvecklar nya former av samarbeten inom IT, transport och media. Det handlar ofta om stora nationella och internationella projekt som kräver samverkan av många parter för att kunna genomföras.

- Vi får ofta höra att Lindholmen Science Park är den ledande innovationsmiljön i Sverige, där ett helt nytt arbetssätt tillämpas. Det gör mig stolt som göteborgare. Lindholmen är helt enkelt en förebild för andra liknande miljöer. Vi fortsätter hela tiden att utveckla våra olika arenor för samverkansprojekt, inte minst ur ett internationellt perspektiv, säger Anita Bengtson, kommunikationschef på Lindholmen Science Park.”

Lindholmen Science Park har vuxit fram under drygt 10 år till dagens myllrande miljö med många framgångsrika utvecklingsföretag. Och med nära koppling till Chalmers och Göteborgs universitet men även samarbeten med många andra universitet i Sverige. Flera olika gymnasieutbildningar och YH-utbildningar är andra viktiga ingredienser i en miljö som präglas av mötet mellan ungdomar, akademiker och affärsfolk. Största företaget är Ericsson, men andelen småföretag är betydande.

Stort restaurangutbud

Parallellt med att nya Lindholmen har vuxit upp så har också restauranger och servicetjänster ökat i antal. Idag finns det 30 restauranger på Lindholmen och flera caféer därtill. Det har blivit fler restauranger som är öppna kvällstid, med det senaste tillskottet Cuckoo’s Nest, på Radisson Blu Riverside Hotel.

- Besökare slås av att det är så mycket folk och aktivitet som är bra för affärerna här, säger Anita Bengtson. Det nya Radissonhotellet och Lindholmen Conference Centre har varit efterlängtat. Vi håller på att bli en Science Park integrerad i stadsmiljön med boende i området vilket också är positivt. Det bidrar samtidigt till mer liv och rörelse kvällstid.

För mer information, kontakta gärna:

-  Anita Bengtson Schachtschabel, kommunikationschef, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se 

-  Niklas Wahlberg, VD, 031-764 70 60, niklas.wahlberg@lindholmen.se 

Lindholmen Science Park är en internationell arena för forskning och utveckling inom Transport, IT och Media där aktörer inom näringsliv, akademi och det offentliga samverkar.