Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Ny styrelseordförande i Lindholmen Science Park

Hasse JohanssonScanias forsknings- och utvecklingsdirektör Hasse Johansson har tagit över uppdraget som styrelseordförande för Lindholmen Science Park. Han efterträder Sven Eckerstein på ordförandeposten.

Vad lockade med uppdraget som styrelseordförande i Lindholmen Science Park?
– Lindholmen Science Park är en spännande plats för samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle med ett starkt framtidsfokus. Utveckling och framtid är något som alltid har intresserat mig, speciellt teknisk utveckling.

Hur ser du på ordförandeskapet i Lindholmen Science Parks styrelse?
– Som ordförande hoppas jag kunna samla de olika intressen som finns på Lindholmen och bland styrelseledamöterna samt skapa konsensus kring viktiga beslut för Lindholmen Science Parks vidareutveckling.

Vilka är de viktigaste frågorna som du kommer att driva i styrelsen?
– Att fortsätta att hålla ihop den breda representation i styrelsen från högskola, näringsliv och den politiska sfären. Det är viktigt att de tyngsta beslutsfattarna kan prioritera sitt engagemang i styrelsen.

Vilka erfarenheter och kunskaper från ditt yrkesliv har du nytta av i rollen som styrelseordförande för Lindholmen Science Park?
– Alla erfarenheter man bär med sig brukar komma till nytta förr eller senare. Mina erfarenheter av att ha varit egen företagare och entreprenör till att ha arbetat i den verkställande ledningen i storföretag gör att jag har lätt att förstå argumenten från "båda sidor". Mina erfarenheter från akademien och det politiska systemet är mer begränsade, så inom det området har jag säkert en hel del kvar att lära.

Vilka frågor är viktigast för att Lindholmen Science Park ska lyckas fortsätta att utvecklas?
– En fråga som intresserar mig mycket är hur vi kan engagera allmänheten i Lindholmen Science Parks verksamhet. Vi har många spännande framtidsidéer och tekniska lösningar som säkert skulle kunna intressera allmänheten. En annan viktig fråga är att göra vår forskningsmiljö ännu mer känd på ett internationellt plan.