conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Ny webbplats för Test Site Sweden

1 juli 2010

Test Site Sweden 

Test Site Sweden är en neutral mötesplats för gemensamma forskningsprojekt inom Intelligenta Transport System (ITS) med fokus på miljö, fordonssäkerhet och logistik. Test Site Sweden drivs som ett nationellt program inom Lindholmen Science Park med uppgift att utveckla test- och demonstrationsmiljöer i Sverige för att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem. 

Läs mer på www.testsitesweden.com