Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nya idéer föds genom virtuellt forum

Under två dagar i november deltog närmare 70 personer i Open Arena Innovation Session - ett virtuellt event för att generera nya idéer inom samhällssäkerhet.

Lindholmen Science Park arbetar för att hitta nya kreativa arbetssätt för att få fram projektidéer kring samhällssäkerhet inom programmet Security Arena. Den 29-30 november fick ett 70-tal personer tillgång till ett virtuellt forum för att tillsammans utveckla idéer på temat ”En tryggare och säkrare stad i en föränderlig värld”.


Närmre 40 nya projektidéer genererades och över 270 kommentarer hjälpte idéerna att vidareutvecklas. Nu återstår en urvalsprocess, där en eller två idéer från sessionen väljs ut och realiseras till forskningsprojekt inom Security Arena Lindholmen.


Idéer växer till projekt


Leif Axelsson, programansvarig för Security Arena på Lindholmen Science Park, är mycket nöjd med programmets första Open Arena Innovation Session.


- Jag tycker vi hade ett engagerat deltagande som resulterade i många intressanta idéer. Diskussionerna som pågick i forumet hölls på en bra och övergripande nivå. Vi ska nu välja en eller två av de bästa idéerna som vi sedan kan låta växa till ett samverkansprojekt inom Security Arena. Vi tror att Open Arena Innovation Session var ett mycket bra sätt att gränslöst träffas och utbyta tankar och idéer kring samhällssäkerhet, säger Leif Axelsson.


Nytt arbetssätt ska ge fler idéer


Open Arena Innovation Session är ett initiativ av Lindholmen Science Park för att utnyttja den kollektiva kraften och föda nya kreativa idéer i vår samverkansmiljö. Under 48 timmar öppnades ett forum över Internet för deltagare att skicka in idéer och kommentera på varandras idéer. Liknande initiativ har genomförts med framgång av bland annat IBM och Volvo Technology.


Security Arena Lindholmen – med samhällssäkerhet i fokus


På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Lindholmen Science Park sedan 2006 forsknings- och utvecklingsarbete inom samverkansmiljön Security Arena. Verksamheten genomförs i samverkan mellan Saab Group, Ericsson, Volvo, Chalmers, Göteborgs universitet och ett stort antal andra områdesexperter från både näringsliv, kommuner och myndigheter. Inom Lindholmen Science Parks Security Arena kan parterna bedriva forskning, teknik- och metodutveckling som bidrar till att stärka och utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.