Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nya mötesplatser på Lindholmen

KuggenPå Lindholmen arbetar akademi, näringsliv och samhälle tillsammans för att skapa en hållbar framtid. Med kraftfull satsning på verksamheter med växtkraft och på den fysiska miljön vill Chalmers och staden skapa fler och bättre mötesplatser för att stärka innovationsmiljön. Torsdag 4 mars gjuter man tillsammans en grundplatta till den nya spektakulära byggnaden Kuggen, ritad av Gert Wingårdh.

– Integration av utbildning, forskning och innovation är den avgörande drivkraften när framtidens kunskapskluster växer fram, och där har universiteten en given ledarroll. Miljön på Lindholmen lämpar sig utomordentligt bra för den utvecklingen. Kuggen blir ett viktigt bidrag för att skapa de öppna och aktiva miljöer som är ett måste för att stimulera samverkan och kreativitet i alla former, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Tillsammans med Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, och Hasse Johansson, styrelseordförande i Lindholmen Science Park, håller hon torsdagen den 4 mars ett lunchseminarium om värdet av korsbefruktad kunskap och visionerna för kunskapsklustret Lindholmen Science Park. Därefter gjuter de gemensamt en grundplatta till Kuggen.

En nyckelfråga i arbetet med att göra Lindholmen till en miljö där intressanta företag vill driva sin innovationsverksamhet är hur man ska få alla intressenter att samspela och berika varandras verksamheter. Kuggens placering gör byggnaden till en naturlig länk mellan olika aktiviteter i husen runtomkring och därmed till en viktig pusselbit i den utvecklingen.

– Kuggens bottenplan ska utformas och fyllas med verksamheter som gör det till en attraktiv och naturlig mötesplats. En våning upp i Kuggen och i omgivande byggnader kommer det att bli aktiva och öppna ytor för att stimulera nya aktiviteter och arbetssätt, säger Karin Markides.

Kuggen blir också ett bra exempel på hur Chalmers låter avancerad teknologi för hållbara lösningar komma till uttryck i egen infrastruktur. Bland annat kommer byggnaden att få interaktiva system för värme och kyla och triangulära fönster som minskar fönsterytan men ändå släpper in ljuset djupt i rummen. Även Kuggens form, där de övre våningsplanen är större än de nedre, bidrar till miljöprofilen. Utformningen gör att byggnaden skuggar sig själv och skapar ett bra inneklimat på ett effektivt sätt.

Byggnaden har redan rönt internationell uppmärksamhet och certifierats av EU:s program för energieffektivt byggande, GreenBuilding. Inflyttning kommer att ske etappvis under sommaren 2011.

Tid: Torsdag 4 mars kl. 11.00–13.00
• Seminariet inklusive lunch startar kl 11.00 – seminariet är fullbokat, platser för media finns.
• Gjutning av grundplattan, kl. 12.30 – öppet för alla. Sker på byggarbetsplatsen.

Plats: Ljusgården entréplanet, Lindholmspiren 5.