conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Nybyggnaden på Lindholmspiren blir Göteborgs första...

30 september 2009

Göteborgs första GreenBuilding

...hus som certifieras som GreenBuilding, enligt EU:s program för energisnålare byggnader. Den gröna satsningen på att bygga energieffektivt, miljöriktigt och med el från förnyelsebara energikällor resulterar i större miljövinster och lägre driftskostnader för hyresgästerna.

Läs mer om nybyggnationen