Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Nytänkande och ny teknik ger supereffektiv kontorsfastighet på Lindholmen

Vid halvårsskiftet 2010 står etapp 2 av Lindholmen Science Park klar. Ambitionerna för projektet är högt satta och fastigheten beräknas bli 15 till 17 procent effektivare än de nya striktare kraven för GreenBuilding föreskriver.

Nu är också hyresgästerna på väg. En tredjedel av ytan, 6 000 kvadratmeter, är redan uthyrd.

Göteborgs första GreenBuildingGreenBuilding är en energimärkning som ska driva utvecklingen av energisnåla byggnader. Kravet för GreenBuilding-certifiering är att projektet når en energieffektivitet på 75 procent av gällande myndighetskrav. Detta har man uppnått med råge i Lindholmen Science Park, bekräftar Staffan Bolminger, miljöchef hos ägaren Älvstranden Utveckling.

- Vi har tagit GreenBuilding-konceptet ett steg längre. En del av lösningen är att vi jobbar med både fjärrvärme och fjärrkyla, som ger låg elförbrukning. Många andra tekniklösningar medverkar till fastighetens effektivitet. För eleffektivitet prövar vi ett nytt koncept, där hela fastighetens belysning styrs med hjälp av närvaro- och dagsljussensorer, som ger optimala förutsättningar vid varje tillfälle.

Hos Älvstranden Utveckling är energioptimering och ”gröna” förutsättningar sedan länge en självklarhet.
- Vi jobbar offensivt med miljöfrågorna och driver minst ett pilotprojekt varje år inom miljöområdet, säger Staffan Bolminger.
Det är ett helhetsgrepp som inte enbart omfattar byggnader. Det kan till exempel också handla om att anlägga en park som främjar biologisk mångfald, skapa förutsättningar för en miljöbilpool, ordna sophanteringen på effektivaste sätt eller andra väsentliga insatser för miljön.

Optimerad teknik ger god ekonomi – även för hyresgäster
Passivteknik för flerbostadshus finns redan inom Älvstranden Utveckling, men när det gäller kommersiella fastigheter har tekniken ännu inte kommit tillräckligt långt. Tanken är ändå att varje nytt projekt som Älvstranden Utveckling driver, vare sig det gäller bostäder eller kommersiella lokaler, ska ligga i absolut främsta ledet i miljö- och energihänseende, förklarar Staffan Bolminger.

- Att vi är en av de första aktörerna som GreenBuilding-certifierar i Göteborg är givetvis roligt, men det är inte ett mål i sig. Det väsentliga är att vi utvecklat våra lösningar ytterligare, och använder den allra senaste tekniken för att få ett effektivt hus. Det gagnar både oss som fastighetsägare och slutkunden, hyresgästen, som får en billigare drift, en behagligare inomhusmiljö och grönare förutsättningar över huvud taget, med exempelvis miljöbilpool, cykelparkeringar och gemensamma resurser i huset som effektiviserar för alla hyresgäster.

Här är tekniken bakom Älvstrandens GreenBuilding-projekt:
• Solavskärmning – solskyddsglas och optimering av glasytorna i fasaden sparar kylenergi och skapar ett behagligt och väl tempererat inomhusklimat
• Behovsstyrd belysning – sensorer i alla fasta armaturer känner av närvaro och dagsljus och dimrar eller stänger av vid behov. Det ger lägre elförbrukning och mindre behov av kylenergi.
• Energieffektivitet – fastigheten beräknas nå en energianvändning av 68 kWh per kvadratmeter och år. Det är 38 procent effektivare än svensk byggnorm och hela 17 procent lägre än gränsvärdet för GreenBuilding.
• Energiåtervinning – fastigheten drivs med en stor del återvunnen energi genom fjärrvärme och fjärrkyla, och förnyelsebar energi genom miljömärkt el.
• Miljöanpassade material – ett omfattande miljöprogram för materialval ger ett tätt och välisolerat hus med låga driftskostnader och hög livslängd både för fastighet och material.
• Sorterande sopsug – ett integrerat system för avfallshantering fraktionssorterar och fraktar avfallet till rätt slutstation. En bekväm och hygienisk lösning som minskar behovet av soptransporter och förrådsutrymmen för sopor.
• Solceller – fastigheten är förberedd för solceller, som i framtiden kan bidra till driften av fastigheten eller enskilda kontor.

Om Älvstranden Utveckling
Älvstranden Utveckling utvecklar och förvaltar fastigheter på uppdrag av sin ägare Göteborgs Stad. Koncernens fastighetsbestånd per 2008-12-31 består av 71 byggnader med sammanlagt ca 340 000 kvm uthyrningsbar yta. Dessutom driver bolaget stadsutvecklingsprojekt kring norra och södra Älvstranden.
www.alvstranden.com

Läs mer om nybyggnationen