conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Nytt parkeringshus öppnat på Lindholmen

15 augusti 2012

Lindholmen fortsätter att expandera och behovet av parkeringplatser ökar. Idag öppnar det nya parkeringshuset bredvid huvudbyggnaden på Lindholmen Science Park. Nu finns det över hundra ytterligare besöksparkeringar i nära anslutning till det nya hotellet och huvudbyggnaden. Välkommen att pröva det nya p-huset gratis mellan den 15-19 augusti. 

Både förhyrd parkering och besöksparkering
• På plan 1-2 är det besöksparkeringar (avgift i automat)
• På plan 3-5 är det förhyrda parkeringar för företag
• Inga p-tillstånd för utomhusparkering gäller i det nya p-huset

Älvstranden Utveckling äger och driftar det nya parkeringshuset. Vill du hyra p-plats eller har frågor, kontakta: Annica Tisell, annica.tisell@alvstranden.goteborg.se tel. 031-779 96 12