Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Presentation av projekt inom säkerhet i samhället

Den 13 april presenterar vi vår verksamhet inom Securtiy Arena och aktuell projekt inom samhällssäkerhet. Redovisningen kommer att ge en aktuell bild över arbetet med forsknings- och konceptutveckling i vår samverkansmiljö.


Lindholmen Science Park driver på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) forsknings- och konceptutvecklingsarbete inom projektet Security Arena. Arbetet genomförs i samverkan mellan Saab AB, Ericsson AB, AB Volvo, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och ett stort antal områdesexperter från både näringsliv, kommuner och myndigheter.


Årligen redovisar vi aktuella och under året avslutande projekt. Under 2010 har ett stort antal projekt genomförts. Några av det nationella projekt som kommer att redovisas är bl a eCall - ett pilotprojekt där utvärdering av den europeiska eCall-standarden samt Open Arena Innovation Session - ett virtuellt forum för att skapa kreativa idéer i en samverkansmiljö.


Security Arena driver även flera internationella projekt och två av dessa, CBRNEmap och HeERO, kommer att presenteras den 13 april.


Verksamhetsredovisningen vänder sig till alla samarbetsparter inom Security Arena. Resultaten redovisas genom presentations- och demonstrationspass.