Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Pressmeddelande: Storskaligt testevent i verklig trafikmiljö av EU-projektet DRIVE C2X

DRIVE C2XI framtiden kommer bilar att kunna kommunicera med varandra och närliggande infrastruktur. På så sätt kan bilförare förvarnas om vägbyggen, halka, köer och trafikolyckor eller få information om när trafikljusen kommer att slå om till grönt.

Den 13-14 juni kommer DRIVE C2X-projektets 34 parter bestående av de stora europeiska fordonstillverkarna, underleverantörer, mjukvaruutvecklare, forskningsinstitut och väghållare till Lindholmen i Göteborg. Under två dagar kommer det att bli presentationer av projektets resultat och för första gången någonsin blir det möjligt att ta med besökarna på en 20 minuter lång tur med någon av de 15 bilar som körs i verklig trafik.

Det är Test Site Sweden på Lindholmen Science Park, Chalmers kompetenscentrum SAFER och Volvo Car Group som bjuder in till denna avslutande presentation och slutdemonstration av DRIVE C2X. Projektet syftar till säkrare, smartare och mer hållbar bilkörning genom kommunikation mellan bilar samt mellan bilar och infrastruktur.

- Volvo Car Group välkomnar den gemensamma standard för kommunikation mellan bilar och infrastruktur som nu implementeras, säger John-Fredrik Grönvall, projektledare på Volvo Cars. Genom att göra det möjligt för fordon att kommunicera med varandra och med trafikmiljön skapas fantastiska möjligheter. Kan man utbyta viktig information blir körningen både säkrare och bekvämare.

- Test Site Sweden erbjuder en etablerad internationell testplats för intelligenta transportsystem, säger Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park. Vi är glada att europeiska projekt väljer Lindholmen som test- och demonstrationsmiljö.

- Vi behöver öka vår kunskap om hur förare beter sig när samverkande trafiksystem börjar införas. Denna kunskap är en del i att förstå hur och i vilken omfattning dessa system påverkar trafiksäkerheten och vår miljö. DRIVE C2X ger oss en unik möjlighet att få en sådan förståelse säger Jonas Bärgman, forskningsledare Olyckspreventation Chalmers/SAFER.

200 inbjudna expertdeltagare kommer att medverka under Expert day, den 13 juni. Den 14 juni är det Public demo day, där även allmänheten bjuds på möjlighet att testa systemet. Demodagarna föregås av ett arbetsmöte den 12 juni, där experter från USA och EU diskuterar teknikfrågor inom forskningsområdet bil till infrastruktur-kommunikation.

Länk till anmälan och övrig information om dagarna:
http://www.lindholmen.se/sv/nyheter/upplev-framtidens-smartare-bilkorning-den-13-14-juni

Fakta om DRIVE C2X

34 partners:
Opel, Audi, Fiat, Daimler, Ford, Peugeot Citroen, Renault, Volvo Car Group, Delphi, Hitachi, Neavia Technologies, NEC, Renesas Electronics, YGOMI, PTV Planung Transport Verkehr, Bundesanstalt für Strassenwesen, Centro Tecnologico de Automocion de Galicia, Chalmers tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Facit Research, Fraunhofer, Institut francais des sciences et technologies des transports, de l’amenagement et des reseaux, Institut Nationale de Recherche en Informatique et en Automatique, Interuniversity Microelectronics Centre, Karlsruhe Institute of Technology, Technische Universität Graz, Nederlandske Organizozoek satie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Universitatea Technica Cluj-Napoca, University of Surrey, Technical Research Centre of Finland, Autostrada del Brennero, Hessen Mobil – Road and Trafic Management, EICT, ERTICO – ITS Europé samt Trafikverket (tredjepart) och Lindholmen Science Park (tredjepart)

13 support partners:
BMW, Honda, Yamaha, Continental, Denso, Bosch, Testing Technologies, Vector Informatik, Hochschule für Technik und Wirtschaft Saarland, City of Tampere, Rijikswaterstaat, Nokian Waterkaat, ETSI Centre for Testing and Interoperability

Budget: EUR 18,6 miljoner, varar EUR 12,4 från EU-kommissionen

Projekttid: 1 jan 2011 till 30 juni 2014

Demoevent i verklig trafik i Göteborg den 13-14 juni 2013

Press

Press är välkommen båda dagarna. Det finns mest tid för intervjuer fredagen den 14 juni.

Registrering för press sker via denna länk: https://www.eict.de/rsvp/register/1d8843aa-cc57-11e2-ace9-00163e6f1389

För mer information, kontakta:

Leif Axelsson, Programme manager Test Site Sweden, Lindholmen Science Park, 031-764 70 26, leif.axelsson@lindholmen.se

Anita Bengtson, kommunikationschef Lindholmen Science Park, 031-764 70 20, anita.bengtson@lindholmen.se