Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Projekt med längre lastbilar för bättre miljö

På sträckan mellan Göteborg och Malmö pågår nu ett test av en lastbil som är 32 meter lång. De första testresultaten är positiva.

Projektet Duo2 är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle. Jerker Sjögren, programansvarig på CLOSER vid Lindholmen Science Park är ordförande i styrgruppen för projektet som leds av Lena Larsson på Volvo.

Det ekipage som ingår i testet består av en dragbil och två kopplade semitrailers. Försöken sker nattetid på motorvägen mellan Göteborg och Malmö, som är lämplig ur ett trafikperspektiv. Hallandsåsen gör också att sträckan passar bra för att mäta och utvärdera bränsleförbrukningen.

Duo2 är ett samarbetsprojekt mellan Volvo Lastvagnar och Chalmers, CLOSER, DB Schenker, Epsilon, FFI Vinnova, Parator, SKAB, SSAB, Sveriges Åkeriföretag, Team Kallebäck, Trafikverket, Transportstyrelsen, VBG, VTI och WABCO.

- Med längre lastbilar kan mer last fraktas med färre fordon, vilket minskar bränsleförbrukning och klimatpåverkan, samtidigt som transporteffektiviteten ökar, säger Lennart Pilskog, Director Public Affairs på Volvo Lastvagnar.

De första testresultaten bekräftar projektets mål att reducera koldioxidutsläppen med mellan 15-30%. Lastkapaciteten per fordon ökar med 100% jämfört med traditionella EU-långtradare. Trängseln på vägarna kan, med bibehållen transportvolym, minska med 30%. Trafiksäkerhet bibehålls och kan till och med öka med färre transportfordon på vägarna.

Fakta om Duo2-projektet:

  • Ett Duo2-fordon (en dubbeltrailer) kör sedan februari 2012 på ett utvalt vägnät
  • Sträckan går längs E6 med anslutning till DB Schenkers terminaler i Göteborg och Malmö.
  • Testet möjliggörs via en föreskrift och en hastighetsdispens från Transportstyrelsen.
  • Duo2-fordonet går endast nattetid då det är lågtrafik.
  • Miljövinsten kommer att utvärderas i koldioxidbesparing per transporterad enhet.

CLOSER är en ny arena inom transporteffektivitet för forskning, utveckling och innovation på internationell nivå. CLOSER är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park.

För mer information, kontakta:

Jerker Sjögren, Programansvarig CLOSER, Lindholmen Science Park AB, 031-764 70 02, jerker.sjogren@lindholmen.se

Jan Strandhede, PR- & Marknadskommunikation, Volvo, 031-323 37 15, jan.strandhede@volvo.com