Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Provkörning av Tesla Model S

Lindholmen Science Park, Viktoria Swedish ICT och Tesla Motors undersöker förutsättningar för ett demoprojekt om eltaxi i Göteborg. Tesla Model S är en tänkbar bilmodell för eltaxi eftersom bilen har en tillräcklig batterikapacitet för att räcka ett helt dagspass. Idag provkörs bilen på Lindholmen.

Test Site Sweden vid Lindholmen Science Park och Viktoria Swedish ICT har genomfört en förstudie om eltaxi för Göteborg på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Urbaniseringen i världen innebär stora utmaningar för städer som ska skapa och tillhandahålla möjligheter till god mobilitet för samtliga grupper i samhället samtidigt som trängsel, luftemissioner, buller ska minimeras. Elfordon, har stor potential att bidra till att dessa mål uppnås på grund av högre energieffektivitet, relativt låg milkostnad och kraftigt reducerade lokala utsläpp.

Nackdelen är att elbilar, trots subventioner, i regel fortfarande har ett relativt högt inköpspris, kort räckvidd samt anses ta lång tid att ladda. Som kompensation behöver en elbil därför köras en lång daglig körsträcka för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Ett exempel på där en lång daglig körsträcka ofta körs är i taximiljö och man kan även tänka sig födelaar som lägre ljudnivå och utsläpp kan vara fördelaktiga i stadstrafik.

I förstudien har därför förutsättningarna för att demonstrera och utvärdera elbilar och laddinfrastruktur i taximiljö i Göteborgsregionen utretts samt räckviddens påverkan på en affärsmodell. Resultaten är baserat på insamlad data om fordon och laddinfrastruktur och kombinerats med en kundundersökning samt med krav från taxibolag.

De huvudsakliga slutsatserna är sammanfattade i en affärsmodell vilken inkluderar ett fordon likt Tesla Model S med tillräcklig batterikapacitet för att det ska räcka ett helt dagspass, då det anses vara det fordon som bäst uppfyller kraven för en taxi i Göteborg. Med ett stort batteri kan större delen av energibehovet tillgodogöras under tiden då fordonet står stilla, exempelvis på natten, samtidigt som behovet och tillgängligheten av snabbladdningsinfrastruktur reduceras vilket annars begränsar effektiviteten för åkeriföretagen. Affärsmodellen föreslås vidare vara en ingående komponent i ett demonstrationsprojekt för att påvisa och visualisera de positiva möjligheterna av att på ett ekonomiskt sätt minska fordonens negativa påverkan på stadsmiljön. 

Se en kort dokumentär om Tesla »