Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Region Skåne och Mobile Heights i samarbete för sydsvensk AI-nod

Region Skåne utökar sin satsning inom AI Innovation of Sweden med att bidra till skapandet av en sydsvensk nod. Fram till och med år 2021 satsas totalt 1,5 miljoner kronor för att det ska bli verklighet.

Nu startar arbetet upp med en förstudie som kommer att drivas av klusterorganisationen Mobile Heights. Förstudien finansieras av AI Innovation of Swede, Region Skåne och Vinnova.

Arbetet med förstudien drivs i bred samverkan med intressenter från industri, akademi, kommuner och regioner samt forskarparker och andra aktörer i innovationssystemet som visat intresse för att skapa en samverkansmiljö för forskning och innovation inom tillämpad AI i Sydsverige. Arbetet ska leda till en rekommendation kring hur en sydsvensk AI-nod ska organiseras och finansieras långsiktigt.

- Sverige behöver kraftsamla för att dra fördel av användningen av AI. Det är viktigt för vår konkurrenskraft, för att nå ökad produktivitet och för att lösa utmaningarna i välfärden. Vi välkomnar regeringens satsning och är stolta över förtroendet att gemensamt bygga upp den sydsvenska noden, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

- Etableringen av en nod i Sydsverige vore mycket positivt. Vi är glada över det engagemang vi möter från Region Skåne och Mobile Heights, och ser fram emot att tillsammans stärka våra ambitioner att genom tillämpningen av AI stärka svensk industri och svensk välfärd, både i Skåne och hela Sverige, säger Martin Svensson, Co-Director, AI Innovation of Sweden.

AI Innovation of Sweden har idag en första nod etablerad på Lindholmen i Göteborg, och en förstudie kring en kommande etablering i Stockholm kommer att presenteras i september. Arbetet med förstudien för Stockholm drivs av Kista Science City och finansieras av AI Innovation of Sweden och Vinnova.

Läs mer på AI.se