Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Rekordfå döda i trafiken enligt Trafikverket

Trafikverket270 personer omkom i vägtrafiken i Sverige 2010, det lägsta antalet på nästan 100 år. Sverige är bäst i världen på trafiksäkerhet, resultatet av ett långt och envetet arbete av många myndigheter, företag och organisationer.2009 omkom 358 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt preliminära uppgifter omkom 281 personer 2010 men det slutgiltiga antalet blir troligen kring 290.

– Sveriges arbete inom vägtrafiksäkerhet har varit oerhört framgångsrikt och är idag ett föredöme för andra länder. Även om en viss del av framgången 2010 är ett resultat av två bistra vintrar i trafiken, så kan vi visa att det är ett långsiktigt och systematiskt arbete av många aktörer som leder framåt, säger generaldirektör Gunnar Malm vid Trafikverket.

En starkt bidragande faktor till förbättringen av trafiksäkerheten på de svenska vägarna är att trafikanterna har blivit bättre på att följa hastighetsbegränsningarna. Även utbyggnaden av det mötesfria vägnätet, kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna och utvecklingen av säkrare fordon har gett positiva resultat. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats