conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

RISE etablerar huvudkontor i Göteborg

18 maj 2016
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister & Pia Sandvik, Styrelseordförande och tillträdande VD Rise
Regeringen flyttar ett forskningsbolag från Stockholm till Göteborg. Det är första gången som ett statligt bolag flyttas ut från Stockholm under de senaste två regeringsperioderna.

Tanken är att stärka industrins konkurrenskraft. Som ett led i detta flyttar regeringen RISE, Research institute of Sweden AB, från Stockholm till Göteborg. RISE är statens ägarbolag för delägande i svenska industriforskningsinstitut. Man kan se bolaget som en paraplyorganisation för industriforskning inriktad på innovation.

– Göteborgs industri är dragloket för svensk industri. Därför anser regeringen det lämpligt att flytta RISE till Västsverige och Göteborg, säger Ann Wolgers, pressekreterare hos Närings- och innovationsministern Mikael Damberg (S).

Källa: svt.se

För att läsa hela artikeln