Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Så måste vi ändra vårt sätt att arbeta

Morgondagens transportlösningar – hur ser de ut? Den frågan var utgångspunkten när Lars Stenqvist, teknisk direktör inom Volvokoncernen, talade på Lindholmen Connected, den återkommande nätverks möjligheten med företag inom transport-, ICT- och mediebranschen på Lindholmen Science Park.
Lindholmen Connected_okt26_2018
Maria Hedlund, Vice VD Lindholmen Science Park och Lars Stenqvist, teknisk direktör inom Volvokoncernen

Stenqvist utgick från de tre områden som är en ny bas i framtidens transportlösningar:

 • Elektrifiering
 • Automatisering
 • Uppkopplade fordon

Men han preciserade också vad som krävs för att utveckla nya produkter:

 • Ett nytt, mer öppet arbetssätt som skapar möjligheter både för partners, leverantörer och för egna anställda

Inför drygt 200 åhörare i Lindholmen Open Arena inledde Lars Stenqvist med att berömma miljön där han framträdde:

–  Lindholmen Science Park är härligt att vara på; här ryms innovation, öppenhet och samarbete, sa han. Det är företag och myndigheter i samarbete på riktigt och är precis vad vi behöver. Och Lindholmen och Lundby tillsammans – det blir ett riktigt superkluster!

Volvo har produktion i 18 länder världen över och försäljning i 190.  I Sverige finns bara 2 procent av försäljningen – men hela 60 procent av bolagets forskning och utveckling. 

Sverige är viktigt för Volvo och Volvo är viktigt för Sverige, konstaterade Stenqvist.

Transportindustrin är i dag en av de branscher som attraherar mest kapital globalt, och kanske den mest spännande branschen, sa Stenqvist och fortsatte:

Vi tror stenhårt på mer transporter. Jag vet att en del i samhället har en fullständigt annan åsikt, men de har fel.

Stenqvist nämnde den ökande e-handeln där 30 procent av de som handlas i Europa går med returfrakt. Och han pekade på att det kommer att krävas mer transporter när den globala urbaniseringen fortsätter och när länder som till exempel Indien fortsätter att utvecklas.

Men, betonade han, transporter som vi känner dem i dag har många nackdelar. Vi måste ändra till det som är hållbart. Det är en stor omställning av ett globalt transportsystem som vi talar om – med stora utmaningar.

Stenqvist möter stora förväntningar när han träffar företrädare för bland annat regeringar runt om i världen.

Det kan kännas tufft och orealistiskt – men jag anser att förväntningarna är realistiska och att vi ska klara av att leva upp till dem.

 - Det beror på, sa Stenqvist, ”att vi fått nya verktyg i verktygslådan som vi inte hade för ett par år sedan”:

 • Elektrifieringen ändrar transportvärlden dramatiskt.
  Göteborg har sin elbusslinje som lockat delegationer från 50 länder. Journalister frågar: Vad kostar bussen? Kunderna frågar: När kan vi få dom? Volvokoncernen är överväldigat av den reaktion man fått efter sin lansering av ellastbilar tidigare i år.
  Det kommer att ske en utveckling inom hela Volvos produktprogram: anläggningsmaskiner, fartygsmotorer. Elektrifieringen i hela Volvos produktprogram går snabbare än man anat genom modulariserat produktprogram där man kan använda komponenteter i olika produktområden.
   
 • Automatiseringen där utvecklingen redan finns i både ett första och andra steg i en skala om totalt fem steg.
  Exempel på etablerad, trafiksäkerhetsfrämjande automatisering är farthållare som finns sedan länge i våra bilar, avancerade nödbromssystem samt funktioner som numera hjälper oss att hålla oss inom filen.
  De högre graderna av automatisering handlar om självkörande fordon.
  Väldigt snart kommer det att finns fordon som går utmärkt att köra utan förare. Men det kommer att ske i säkra, avgränsade miljöer: gruvor, tunnlar, stenbrott.
  Relativt snart kommer det också att rulla självkörande lastbilar på motorvägarna – men bara på vissa motorvägar och vissa delsträckor; i till exempel högerfilen där alla kör i samma fart och kanske bara på natten.
  Det kommer aldrig att bli några lösningar där vi riskerar att sänka trafiksäkerheten – den ska naturligtvis ökas.
   
 • Uppkoppling som är både en ny teknik och en gammal.
  Tekniken finns redan i 800 000 fordon så det vore, konstaterade Stenqvist, lite fel att säga att den är ny. Redan i dag kan Volvo till exempel hjälpa till att öka tillgängligheten för kundernas fordon genom att avläsa fordonsdata och föreslå ett verkstadsbesök för att undvika ett oplanerat driftstopp för en lastbil.
  Men fortfarande kan inte all den data som samlas in användas fullt ut.

Vi är rika på data i dag men fortfarande fattiga på kunskap, menade Stenqvist.

- Det är en härlig tid att vara ingenjör i dag, fortsatte han. Utvecklingen går mycket fortare nu än tidigare, tack vare att de nya teknologierna kommer in som komplement till de välkända teknologierna.

Lars Stenqvist drar en tydlig slutsats:

Vi måste ändra vårt arbetssätt. Vi måste vara mer öppna. Vi måste hitta nya sätt att jobba med nya och gamla partners. Vi måste våga chansa mera. Vi måste våga misslyckas mer än vi brukar göra.

– Därför, berättade Stenqvist, har Volvo inlett dialoger med leverantörer utan att ha ett specificerat projekt. Man ställer frågor: Vad håller ni på med? Har ni något spännande bakom gardinen som vi kanske inte vet om? 

Och ni anar inte hur mycket bra dialoger vi fått igång och hur många områden där vi bestämt oss för att börja samarbeta – som vi inte ens visste att de höll på med, sa Stenqvist. Det handlar om att gå in i äkta partnerskap.

Hur väljer man då den man ska vara partner med? Lars Stenqvist nämnde MobilityXlab, samarbetsprojektet mellan stora bolag och start-ups, som sedan ett år är etablerat på Lindholmen och där Volvokoncernen är partner, men också att Volvo nu sätter upp sin egen arena – CampX – i Lundby i början av nästa år. Där kommer 500 av bolagets ingenjörer att arbeta med elektrifiering och självkörande fordon.

Men, berättade Stenqvist, CampX kommer också att öppnas för ett antal externa personer. Jag tror att vi har en attraktiv miljö att erbjuda, en av de coolaste av de cooola… Här kommerockså start-up-bolag att finnas, sa Stenqvist.

Dessutom skapar vi möjligheter för våra egna anställda att komma med innovativa out-of-the-box-idéer där vi kan testa om en idé flyger eller inte.

Lindholmen Connected den 26 oktober rymde också en företagsutställning som bestod av:

Autonomous Base, ABC, som arbetar med hur självkörande fordon kan lösa transportfrågor som handlar om den första och sista kilometern; skyttelbussar för persontransporter till och från jobbet, köpcentret, campuset, sjukhuset etc.

AstaZero, den ledande testbädden för framtidens automatiska transportsystem som ger unika förmågor som behövs för forskning, utveckling och validering av självkörande och anslutna fordon samt den omgivande infrastrukturen.

Carla, ett initiativ för samåkning hos Ericsson Garage Göteborg. Under sommaren har ett team studenter jobbat med att skapa en community för samåkning samt en app för användarna.

Mobility XLab, en okonventionell samarbetsplattform där globala företag tillsammans med mindre tillväxtföretag med banbrytande idéer driver innovation. Partners är CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. MobilityXlab hostas av Lindholmen Science Park med stöd från Vinnova  och Västra Götalandsregionen.

Volvokoncernen som fortsätter sin omfattande satsning för att utveckla nästa generations transportlösningar. De senaste exemplen är system där autonoma elektriska fordon samordnas för att säkerställa så effektiv och säker godstransport som möjligt inom områden som karakteriseras av korta avstånd, stora lastvolymer och hög leveransprecision.