Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Samverkansplattformar i Västra Götaland får internationellt beröm

Samverkan på Lindholmen
I en rapport från OECD lyfts Västra Götaland fram som ett bra exempel på hur man arbetar med regional tillväxt och utveckling. På den europeiska forskningskartan betecknas Västra Götaland som ”innovativt och nytänkande”.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. Resultatet från ett besök i Sverige 2009 finns nu samlat i OECD Territorial Reviews Sweden. Rapporten innehåller positiv läsning för Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän och andra aktörer som på olika sätt arbetar för Västra Götalands tillväxt och utveckling.

Gott samarbetsklimat
I rapporten beskrivs Västra Götalands system för att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och forskningsbaserad samverkan. Rapporten redogör för innovationssystemet med dess fem plattformar som bygger på både tradition och nytänkande. Framgångarna exemplifieras genom det nära samarbetet mellan till exempel universitet/högskola och näringsliv.
Plattformarna, skriver författarna, placerar Västra Götaland på den europeiska forskningskartan som innovativt, entreprenörsfrämjande och nytänkande.
– Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden i dag, så är det naturligtvis viktigt att de som vill investera i forskning och utveckling vet att vi i Västra Götaland har ett bra system och ett gott samarbetsklimat, säger regionutvecklingsnämndens ordförande, Kent Johansson.

Främjar samarbete
Samverkansplattformarna är viktiga byggstenar i det regionala innovationssystemet. Ambitionen är att skapa fungerande miljöer för idéflöden och innovativa processer mellan företagsnätverk, större forskningsprojekt och inkubatorer.  De fem samverkansplattformarna är Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Espira, Innovatum och Gothia Science Park. Deras roll som neutrala arenor underlättar samarbetet mellan stora och små företag, institut, akademi och samhällsaktörer.