Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Satsning för att underlätta införande av AI-lösningar i offentlig verksamhet

Vinnova ger nu offentlig sektor möjlighet att snabbt få AI-projekt bedömda av experter, för att underlätta införandet av nya lösningar och avlasta offentliga organisationer i den ansträngda situationen till följd av coronakrisen. Satsningen görs med stöd av AI Innovation of Sweden och SKR.

Erbjudandet riktar sig till offentliga organisationer som i närtid vill använda AI-lösningar i den egna verksamheten. De kan nu få sina AI-projekt bedömda av experter för att utvärdera potential och genomförbarhet. Organisationerna kan på så sätt agera snabbare och samtidigt säkra att lösningarna håller hög kvalitet och levererar verklig nytta för begränsade offentliga medel.

AI kan göra stor skillnad inom en rad offentliga verksamheter, det kan till exempel handla om beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, avancerade analyser inom socialtjänsten eller adaptiva verktyg för skolan. Men det är ofta en tidskrävande process att bedöma olika projekt.

-Vi är angelägna om att kunna hjälpa offentliga organisationer på bästa sätt i den utmaning hela samhället står inför. Vi är glada att kunna bistå med vår kunskap om AI och dess tillämpningsområden, säger Daniel Gillblad, Co-Director på AI Innovation of Sweden.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Ta del av Vinnovas erbjudande här