Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Satsning på testbäddar inom miljöteknikområdet

Den 26 juni öppnade Vinnova utlysningen "Testbäddar inom miljöteknikområdet". Test Site Sweden, inom Lindholmen Science Park, har fått uppdraget att driva nätverksträffar och andra nätverksaktiviteter. Syftet är att stödja nya projekt inom området.

Den 27 augusti var det dags för den första nätverksträffen som hölls på Vinnovas kontor i Stockholm och fler träffar är planerade runt om i landet. Gå gärna med i Test Site Swedens LinkedIn-grupp här kommer även information och diskussioner att pågå inom miljöteknikområdet.

Vinnova satsar på testbäddar inom olika behovsområden, däribland inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Utlysningen omfattar totalt 41 miljoner kronor för perioden 2013-2015 och kompletterar Vinnovas övriga miljötekniksatsningar genom stöd till test och verifiering av nya miljöinnovationer och till utveckling av fler och effektivare testbäddar inom området miljöteknik.

Vårens ansökningsomgång är avslutad och nu öppnas höstens, med tisdagen den 17 september som sista dagen för inlämning

För mer information kontakt Leif Axelsson, leif.axelsson@lindholmen.se Mer info om utlysningen>>