Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Seminarium i Almedalen: Längre och effektivare lastbilar

Den 2 juli håller CLOSER ett seminarium om High Capacity Transports (HCT) i Donnerska huset i Almedalen. Rubriken på seminariet är Från färdplan till verkstad – längre, effektivare och färre lastbilar.

I april i år redovisade CLOSER sitt förslag om färdplan för HCT till Forum för innovation inom transportsektorn. Potentialen för effektivare transporter och minskad belastning på miljön är mycket stor. Efter sommaren höjs takten i genomförandet av de olika förslagen.

Trycket från varuägarna att få del av dessa nya lösningar ökar snabbt, inte bara från skogsindustrins sida. På seminariet presenteras några av färdplanens viktigaste förslag: fortsatta och större demoprojekt, anpassning av lagar och regler, utveckling av HCT-fordon samt ytterligare forskning om trafiksäkerhet. Företrädare för näringslivet och forskningen ger sin syn på potential och förutsättningar.

Tid: Tisdagen den 2 juli, kl 10.30-11.30

Plats: Terrassen, Donnerska huset, 1 tr

Moderator: Jerker Sjögren, CLOSER

Medverkande: 

  • Helena Kyster-Hansen, konsult, Tetraplan
  • Per Bondemark, logistikchef SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd
  • Helena Sjögren, rådgivare transportpolitik, Skogsindustrierna
  • Per-Olof Arnäs, forskare Chalmers