Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Sigma Kudos lanserar två nya tjänster

Sigma Kudos är ett av de större företagen på Lindholmen och är en ledande, global leverantör av teknisk information med verksamhet i Sverige, Ungern, Finland, Ukraina och Kina. Sigma Kudos anser att behovet av lokal närvaro är lika viktigt som global täckning. Företaget har över 400 konsulter inom områdena teknik- och produktinformation, och relaterade tjänster såsom embedded design och informationshantering.

– Sigma Kudos lanserar två nya tjänster som kallas Technical editing och Information development training för att kunna ge högteknologiska organisationer en konkurrensfördel på marknaden. Tjänsterna riktar sig till organisationer som skickar med teknisk information på engelska med sina produkter och tjänster, säger Binoy Milton D'Souza, som är ansvarig för de nya tjänsterna.

Technical editing är kvalitetssäkring för språk och innehåll, och förbättrar användbarheten och begripligheten av information. Teknisk redigering hjälper organisationer att kommunicera med sina slutanvändare på ett konsekvent sätt, vilket ökar förtroendet hos användarna. Tekniska redaktörer utnyttjar sina breda branscherfarenheter i språk och teknik, vilket hjälper dem att identifiera problemområden inom teknisk information och föreslå möjliga lösningar.

Information development training hjälper organisationer att producera teknisk information som är kortfattad, tydlig och korrekt. Sigma Kudos använder en utbildningsstrategi som kallas “Scaffolded problem-based learning”, där kursdeltagarna jobbar med verkliga, tekniska informationsproblem och uppmuntras att utforska olika sätt att lösa ett problem. Utbildningsmaterialet använder begrepp från områden som informationshantering, informationsarkitektur, användbarhet och människa-datorinteraktion för att hjälpa organisationer att producera information som användarna vill läsa.

Sigma AB är en av ägarna av Lindholmen Science Park och etablerade sig på Lindholmen 2003.

För mer information, kontakta:

Binoy Milton D’souza, Team Manager, Sigma Kudos Sweden AB, +46 (0)722-00 79 82, binoymilton.dsouza@sigmakudos.com