conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Smart el sätter Lindholmen på världskartan

19 mars 2010

Europe smart grids

IEEE planerar att lägga nästa stora konferens om intelligenta elnät – Smart Grids – på Lindholmen i Göteborg. Chalmers blir värd och syftet är att skapa ett tajtare samarbete mellan Europa och Nordamerika.

När Chalmers blir värd för IEEE:s konferens Innovative Smart Grid Technologies Europe är förhoppningen att världens expertis inom intelligenta elnät ska besöka Lindholmen i Göteborg.
– Min vision är att vi med detta möte kan skapa en brygga mellan Europa och Nordamerika, samt mellan olika aktörer politiker, myndigheter, industri, universitet och studenter, säger Lina Bertling, professor i uthålliga elkraftsystem på Chalmers.

Senast gick konferensen i Washington. Då kom närmare 700 delegater från forskarvärlden och industrin.
– Det var en mäktig känsla att lyssna till talare som berättade om det framtida intelligenta elnätet, samma personer som tidigare arbetat med utvecklingen av internet, säger Lina Bertling om mötet i Washington.

Konferensen ska hållas den 11-13 oktober på Lindholmen Science Park.

Läs mer här