Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Sök forsknings- och utvecklingsstöd

Den 17 september öppnade höstens ansökningsomgång av Västra Götalandsregionens forskningsprogram, FoU-kortet. Fram till den 31 oktober kan små och medelstora företag söka forsknings- och utvecklingsstöd. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Hittills har 111 företag fått ta del av FoU-kortet
Under 2012 års första utlysning av FoU-kortet fick vi totalt 49 stycken ansökningar till FoU kortet varav 20 ansökningar fick finansiering av FoU-kortet, 6 företag har påbörjat ett forskning och utvecklingsprojekt genom FoU-kort Avancerat och 14 företag har gjort en förstudie om vilken typ av vilka forskning och utvecklingsinsatser de behöver för att utveckla sitt företag genom FoU-kort Bas. Den totala projektbudgeten för alla godkända projekt ligger på knappt 4 milj. De flesta ansökningar ligger inom miljö och energi och är mellan 4-15 anställda. Sedan start har 232 företag sökt finansiering från FoU kortet varav 111 företag fått finansiering. Hittills har det totala söktrycket för alla ansökningar låg på knappt 160 miljoner kronor. Ca 20 samarbetsorganisationer är med och utför de olika projekten. 

Ansökan om mer information hittar du på vgregion.se »