Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Sök medel för brasiliansk-svensk forskning

CISBSvenska forskare är välkomna att söka medel inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration. Projekten kan vara upp till fyra år, förutsatt att halvtidsrapport efter två år godkänns. Sökande ska vara verksam vid universitet eller högskola i Sverige och disputerad. Deadline för ansökan är kl 17.00 den 30 november 2011.

Ansökningsprocessen hanteras av STINT, som ingår i den familj av så kallade forskningsstiftelser som bildades 1994. Målsättningen för STINT är att bidra till att svensk forskning och högre utbildning har vidgade internationella nätverk för samarbete och utbyte. 

Lindholmen Science Park är en del av det svensk-brasilianska innovationscentrat i Sao Paulo (CISB) som startade i maj 2011. Cecilia Alkhagen rekryterades till Lindholmen Science Park i november 2011 för att arbeta med affärsutveckling för CISB.

Läs ansökningsregler

Läs mer om CISB