conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Nyheter

Sök medel till ditt nystartade företag

17 januari 2012

Som utvecklingsföretag är du välkommen att söka pengar inom VINNOVAs utlysning VINN NU 2012. Inbjudan vänder sig till nystartade företag, som baserar sin verksamhet på utvecklingsresultat. 

Syftet är att underlätta för nystartadeföretag att förbereda sig inför efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Utöver ordinare medel har pengar avsatts till två grupper:
 - Unga företagare mellan 18 - 30 år.
 - Företag med en tydlig koppling till design i sin produkt-/tjänsteutveckling.

Utlysningen görs i samverkan mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket . Anmälan ska vara inskickad senast 8 februari kl 14.

Mer information och ansökan på vinnova.se >>